Neljapäev, 14 Juuni 2018 10:29

Uuring: elanike arvates võiks riigikogu liikmete arvu kärpida

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel mais läbi viidud arvamusküsitlusest selgub, et mitut Riigireformi Sihtasutuse ettepanekut toetab enamik vastanutest, muu hulgas leidis enamik vastajaid, et riigikogu liikmete arvu võiks kärpida.

2018. aasta mais asutasid 28 ettevõtjat Riigireformi Sihtasutuse eesmärgiga anda riigireformile läbimõeldud ja selge sisu ning luua tööriistad uuenduste elluviimiseks. Ühiskonnauuringute Instituudi algatusel küsiti inimeste arvamust sihtasutuse lähtevisiooni enim kajastust saanud nelja idee kohta. Need olid riigiametnike arvu vähendamine, riigikogu liikmete arvu vähendamine, riigikogu liikmete ametiaja piiramine ja kohalike omavalitsuste arvu vähendamine.

87 protsenti vastanutest on nõus ettepanekuga vähendada riigikogu liikmete arvu 10-20 koha võrra. 73 protseti vastanutest on nõus ettepanekuga, et riigikogu liikmeks võiks olla ainult kaks ametiaega. 72 protsenti vastanutest on nõus ettepanekuga, et nelja aasta jooksul avaliku võimu sektoris ametnike arvu vähendada poole võrra. 45 protsenti vastanutest on nõus ettepanekuga, et tulevikus moodustaks ühe kohaliku omavalitsuse maakond, millele lisanduvad linnad.

Seega selgub küsitlusest, et neljast ettepanekust kolme toetab enamik inimestest. Vähem on pooldajaid ettepanekul, et kohaliku omavalitsuse suuruseks oleks maakond, kuid sellegi idee toetajaid on rohkem kui vastaseid: 45 protsenti on sellega nõus, 31 protsenti on vastu ning 24 protsenti ei oska oma seisukohta öelda.

Toetajad

IKS logo 1
Jaga:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes