Kolmapäev, 15 August 2018 15:05

Audit: olulise IT-asutuse eelarves jääb kümnendiga puudu 105 miljonit

Eesti riigi püsimiseks vajalikke ülitähtsaid registreid pidava siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse eelarvest on lähikümnendil puudu enam kui 100 miljonit eurot.
Eesti riigi püsimiseks vajalikke ülitähtsaid registreid pidava siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse eelarvest on lähikümnendil puudu enam kui 100 miljonit eurot. pixabay.com
Eesti riigi püsimiseks vajalikke ülitähtsaid registreid pidava siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT) eelarvest on lähikümnendil puudu enam kui 100 miljonit eurot ning süsteemide tööd tagav riist- ja tarkvara on juba praegu ligi pooles ulatuses amortiseerunud, kirjutab Postimees.

SMIT-il oleks jätkusuutlikuks teenuste tagamiseks baasrahastusena juurde vaja vähemalt 104,7 miljonit eurot kümne aasta jooksul, selgub siseministeeriumi tellitud ja PricewaterhouseCoopers Advisors'i (PwC) läbiviidud auditi tulemustest.

SMIT-i eelarve on käesoleval aastal koos välisrahastusega 37 miljonit eurot ning välisrahastuse osakaal uute IT-süsteemide arendamiseks on 16 protsenti. Kuna infosüsteemide ülalhoidmine ei ole erinevalt nende loomisest välisvahenditest rahastatav, on tekkinud surve SMIT-i eelarvele.

Auditi tulemustest selgub ka, et SMIT-i eelarves ei ole ette nähtud piisavalt raha olemasoleva tark- ja riistvara ülalpidamiseks ja uuendamiseks.

SMIT-i põhivaras on amortiseerunud riistvara ligikaudu 14 miljoni euro väärtuses, mis moodustab üle 40 protsendi kõigist põhivaradest. Suurema osa täielikult amortiseerunud põhivaradest moodustavad rakendustarkvarad, raadiosideseadmed, võrguseadmed, serverid ja telefonisideseadmed.

Puuduolev summa sisaldab aga ka tarkvara jätkusuutlikuks arenduseks vajaliku suurusega arendusmeeskondade loomist. Nimelt oleks SMIT-ile juurde vaja 29 majasisest ja 43 majast väljastpool töötavat arendajat. Hetkel on asutuses töötajaid 277.

Tulevast aastast saab SMIT palgafondi juurde 1,9 miljonit eurot, mis aitab tõsta asutuse palgataseme IKT turu keskmise palgani.

SMIT haldab operatiivraadiosidet ESTER ja rahvastikuregistrit, samuti jookseb andmebaaside peal riikidevaheline andmevahetus, piiriületus ja teised riigi toimimiseks tähtsad teenused – selle teenuseid kasutavad oma tööks politsei, piirivalvurid, päästjad, kiirabi, häirekeskus, vanglateenistus ja kaitsevägi.

SMIT pakub kokku 118 teenust, millest 28 on ärikriitilised – nendest võib sõltuda inimeste elu ja tervis või näiteks tekkida vajadus taastada EL sisepiir.

Toetajad

IKS logo 1
Jaga:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes