Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

10.11.2014 Esmaspäev

Töötute arv kasvas

Töötute arv kasvas
Töötute arv kasvas PM

Oktoobris tõusis registreeritud töötute arv võrreldes septembrikuuga. Kuu lõpus oli töötuna arvel 25 785 inimest ehk 4,1% 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust.

Kõrgeim oli oktoobris registreeritud töötuse määr Valgamaal (8,2%) ja Ida-Virumaa (7,6%) ning madalaim Harjumaal (3,0%) ja Tartumaal (3,2%). Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid lihttöölised (19%), teenindus- ja müügitöötajad (17%) ning oskus- ja käsitöölised (17%).

Oktoobrikuu jooksul lisandus septembrikuuga võrreldes vähem uusi tööpakkumisi. Kuu jooksul lisandus 3 300 uut tööpakkumist, millest 64% sisestati Töötukassa portaali kaudu. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 7 718. Kõige suurem osakaal vahendatavatest töökohtadest oli teenindus- ja müügitöötajatele (22%). Järgnesid lihttöölistele (19%) ning oskus- ja käsitöölistele (18%) pakutavad töökohad.

Tööalasel koolitusel osales oktoobris 3 542 ja tööotsingu koolitusel (tööotsingu töötoas) 1 173 inimest. Tööpraktikal osales 799, tööharjutusel 936 ning tööklubis 1 036 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1 714 korral. Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 44 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 72 uut töökohta. Palgatoetusega oli oktoobris töötamas 1 188 inimest. Lisaks osales veel 2 604 inimest erinevates teistes aktiivsetes meetmetes. Oktoobrikuus sai töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 2 816 inimest.

Töötukassa maksis oktoobris töötuskindlustushüvitist 8 292 inimesele ehk 28% kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 400 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 2,8 miljoni euro. Ligikaudu 112 euro suurust töötutoetust sai oktoobris 6 559 inimest ehk 22% kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa oktoobris 666 inimesele. Keskmine oktoobris määratud hüvitis oli 1 590 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 923 tuhande euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa oktoobris 183 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli 2 107 eurot ning hüvitisteks maksti oktoobris ligikaudu 304 tuhat eurot.


* Registreeritud töötuse statistika tugineb administratiivandmetele ehk kajastab nende töötute arvu, kes on ennast töötukassas töötuks registreerinud. Üldise töötuse, hõive ja mitteaktiivsuse kohta Eestis teeb statistikat Statistikaamet, kes viib selleks läbi kvartaalset tööjõu-uuringut.

Toetajad

Suno 365 logo 10  

gif Company 930x140 ee

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes