26.10.2015 Esmaspäev

Töötajate palkamist takistab enim vajalike oskustega töötajate nappus

Eesti Panga tellimusel Eesti ettevõtjate seas läbiviidud uuringust selgub, et töötajate palkamist takistab kõige enam vajalike oskustega tööjõu nappus. Teise enim mainitud põhjusena tõid ettevõtjad välja kõrged palgad ja kõrged tööjõumaksud.

Liina Malk, ökonomist
Liina Malk, ökonomist Foto: Eesti Pank

2014. aasta kevadel küsitles keskpank koostöös TNS Emoriga Eesti tööandjaid palga- ja hinnakujunduse kohta, kus ühe asjana uuriti, mis takistas oluliselt tähtajatu lepinguga töötaja palkamist. Vastanutest 90% pidas oluliseks takistuseks vajalike oskustega tööjõu nappust.

Ootuspäraselt pidasid ettevõtjad oluliseks takistuseks ka kõrgeid tööjõukulusid: enam kui 80% märkisid olulise takistusena kõrgeid palkasid ja kõrgeid tööjõumakse. Enam kui poolte tööandjate arvates  on  töötajate palkamisel oluline takistus ka ebakindlus majandusolukorra suhtes.

Õigusraamistik soosib palkamist

Uuringu põhjal võib anda positiivse hinnangu Eesti tööturu institutsionaalse raamistiku kohta. Nimelt pidas vaid 36% tööandjatest vallandamis- ja värbamiskulusid oluliseks takistuseks töötajate värbamisel. Enamiku Eesti tööandjate arvates on seega Eestis töösuhteid reguleeriv õigusraamistik üpriski paindlik ega takista tööjõu kohandamist vastavalt vajadusele.

OECD andmed on samuti näidanud, et Eesti tööhõivekaitse on teiste euroala riikidega võrreldes paindlikum. Seda paindlikkust on suurendanud ka 2009. aastal kehtima hakanud töölepingu seaduse muudatused. See, et tööseaduste muutmise oht takistab töötajate palkamist vaid ligikaudu 38% tööandjate arvates, viitab lisaks, et enamik tööandjaid tunneb Eesti tööturu institutsionaalse raamistiku suhtes kindlust ning peab seda stabiilseks.

Suurtel ettevõtetel vähem probleeme

Uuringust selgus, et väiksematel ettevõtetel oli võrreldes suurematega rohkem takistusi töötajate palkamisel. Mida suurem ettevõte, seda suurema tõenäosusega tõi ta uuringus välja, et vajalike oskustega tööjõu nappus on oluline takistus töötajate palkamisel. Näiteks 200 ja enama töötajaga ettevõtetest märkis seda koguni 97%. Kõiki teisi uuringus mainitud tegureid on oluliseks takistuseks palkamisele pidanud pigem väiksemad ettevõtted. Näiteks rahaliste vahendite halba kättesaadavust märkis olulise takistusena ligi kaks kolmandikku 5-19 töötajaga ettevõtetest, aga vaid 23% 200 ja enama töötajaga ettevõtetest.

Eesti Panga tellimusel TNS Emori poolt tehtud uuring toimus Euroopa Keskpanga ja Euroopa riikide keskpankade uurimisvõrgustiku Wage Dynamics Network raames. Ettevõtjatelt uuriti nende palga- ja hinnakujundust ning muu hulgas küsiti ka töötajate palkamist takistavate tegurite kohta. Selleks paluti tööandjatel 2013. aasta lõpu seisuga hinnata, mis takistas oluliselt tähtajatu lepinguga töötaja palkamist.

Hetkel pole veel läbi töötatud kõikide uuringus osalenud Euroopa riikide tulemusi, kuid edaspidi on võimalik teha põnevaid järeldusi selle põhjal, kuivõrd ja milles erinevad Euroopa riikide ettevõtjate hinnangud töötajate palkamist takistavate tegurite kohta.

Tabel. Tööandjate osakaal, kelle arvates takistab nimetatud tegur olulisel määral töötajate palkamist

tabeljsadhfsjhgfjhgrjer73434hjh53kjh920

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255