02.01.2015 Reede

Mis muutub tööturuteenustes 2015. aastal?

2015. aastal käivitub Minu esimese töökoha teenus, mille sihtrühmaks on 17–29-aastane noor ning sisuks palgatoetuse maksmine ning koolituskulude hüvitamine tööandjale, kes võtab tööle teenuse tingimustele vastava noore.

Mis muutub tööturuteenustes 2015. aastal?
Mis muutub tööturuteenustes 2015. aastal? Foto: PM

Uue teenusena lisanduvad tööelu tutvustavad töötoad 8.–12. klasside õpilastele.

Alates 1. veebruarist 2015 pakume karjäärinõustamist kõigile inimestele. Laieneb vanaduspensioniealistele inimestele osutatavate teenuste ring.

Uued teenused noortele

  • Tööelu tutvustavad töötoad

Meie karjääriinfospetsialistid hakkavad korraldama tööturgu ja tööelu tutvustavaid töötube 8.–12. klassi õpilastele, tõstmaks noorte tööalast teadlikkust ning ennetamaks noorte töötust. Töötoad toimuvad nii koolides kui ka mujal väljaspool töötukassat. Jätkub noorte, sh erivajadustega noorte mobiilne nõustamine koostöös kohalike omavalitsuste ja noortekeskustega.

  • Minu esimene töökoht

Alates 01.01.2015 maksame erialaoskuste ja töökogemusteta noore tööleaitamiseks tööandjale palgatoetust ja hüvitame koolituskulu.

Teenuse sihtrühmaks on 17–29aastane noor:
  • kes on olnud töötuna registreeritud järjest vähemalt neli kuud ega ole tööd leidnud ning
  • kellel puudub erialane haridus (on alg-, põhi- või üldkeskharidus) ja
  • kellel ei ole töökogemust või see on lühiajaline (on viimase kolme aasta jooksul töötanud vähem  kui aasta või on kokku töötanud vähem kui kaks aastat).

Tööandja peab sõlmima noorega tähtajatu töölepingu või vähemalt kaheaastase tähtajalise lepingu ning võimaldama talle vajadusel väljaõpet töökohal ja/või osalemist tööalasel koolitusel.

Palgatoetust maksame tööandjale 12 kuu eest ja 50% töötaja ühe kuu töötasust (mitte rohkem kui kahekordne alampalk).

Tööalase koolituse kulu hüvitame tööandjale kuni 2500 eurot kahe aasta jooksul noore töötaja tööleasumisest arvates.

Karjäärinõustamine kõigile

1. veebruarist 2015 võivad karjäärinõustamisele tulla kõik soovijad, kes ei ole registreeritud töötuna või koondamisteatega tööotsijana. Täpsema info karjäärinõustamise korralduse ja registreerumise kohta avaldame peagi kodulehel.

Kogu täiskasvanud elanikkonnale osutatavaid karjääriteenuseid kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist tervise- ja tööministri 25.12.2014 käskkirja nr 210 „Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine“ alusel.  

Tööturuteenused vanaduspensioniealistele

Vanaduspensioniikka jõudnud inimene saab töö leidmiseks kasutada töötukassa abi, kui ta ei tööta ja on registreeritud tööotsijana. Lisaks karjääriinfole, töövahendusele, tööotsingunõustamisele (tööotsingu töötoas või tööklubis) ja karjäärinõustamisele, mida osutame kõigile, võimaldame vanaduspensioniealisele tööotsijale vastavalt vajadusele tööturukoolitust, tööpraktikat ning ettevõtluse alustamise toetust ja järelteenuseid, toetame kvalifikatsiooni saamist, hüvitame tööruumi või -vahendite kohandamise kulu ning anname tööks vajaliku abivahendi.

Noortele ja vanaduspensioniealistele tööotsijatele osutatavaid tööturuteenuseid kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist tervise- ja tööministri 04.12.2014 käskkirja nr 222 „Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ alusel​.

Kliendiuritused soodushind

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!