gif Company 930x140 ee

 

08.03.2011 Teisipäev

Sotsiaalmajanduslikud meetmed (EKF meede 1.5) 2011

EESMÄRK
 Toetus on mõeldud laevapere liikmetele, kes kaotavad või on kaotanud töö EKF meetme 1.1 raames utiliseeritud või sihtotstarvet muutnud kalalaevadel koondamise tõttu. Üks taotleja saab esitada ainult ühe taotluse.

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT
Taotluste vastuvõtt toimub 04.04 - 11.04.2011 posti teel järgmisel aadressil:
EKF meede 1.5 «Sotsiaalmajanduslikud meetmed»
PRIA
Narva mnt 3
51009 TARTU

Taotlema on oodatud kalalaevade LY, MOLD ja MARTSA laevapere liikmed, kelle laevad EKF meetme 1.1 raames 2011. a utiliseeritakse.

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED
Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta on kuni 10 000 eurot ja sõltub nõuetele vastava taotluse esitanud laevapere liikmete arvust.
Toetus makstakse välja pärast seda, kui laev, mille pardal taotleja töötas on lõplikult püügilt kõrvaldatud ja kalalaevade registrist kustutatud. Toetuse saajaga peab olema lõpetatud meretööleping koondamise tõttu. Pärast toetuse väljamaksmist ei tohi toetuse saaja 12 kalendrikuu jooksul asuda tööle kalalaeva pardal ega tegeleda kutselise kalapüügiga.
Täpsemad toetuse saamise tingimused on kirjas juhendmaterjalis "Abiks Taotlejale".

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE
Taotluste läbivaatamine ja otsuste tegemine võib võtta kuni 90 tööpäeva alates taotluste esitamise tähtaja lõppemisest. Toetuse maksmise otsused tehakse 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste väljamaksedokumentide saamisest arvates.

gif Company 930x140 ee

 

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes