gif Company 930x140 ee

 

15.08.2016 Esmaspäev

PRIA veebis saab eeltäita maapiirkonna investeeringutoetuse taotlusi

Alates esmaspäevast saavad mikroettevõtjad eeltäita põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) veebikeskkonnas maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusi.

Taotlusperiood on 22.–29. augustini, ent alates esmaspäevast saab taotlusi PRIA e-keskkonnas eeltäita, teatas amet. Meetme eemärk on soodustada ja mitmekesistada maaettevõtlust, üks taotleja saab kuni 150 000 eurot.

Tulevane investeeringuobjekt on toetatav siis, kui seda ei kavandata otseselt põllumajandustootmiseks, vaid muud liiki ettevõtluseks. Nõuded taotlejale ja toetuse määr sõltuvad sellest, kas ta on põllumajandustootja või mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelev mikroettevõtja.

Ka taotlusvooru eelarve on planeeritud eraldi: põllumajandusettevõtjatele 3,6 miljonit, mittepõllumajandusettevõtjatele 8,4 miljonit eurot. Toetuse piirmäär neile on vastavalt 50 ja 40 protsenti investeeringu abikõlblikust kulust.

Meede pakub võimalusi väga erineva sisuga projektide rahastamiseks, näiteks ehitamine ja hoone parendamine, masinate ja seadmete ostmine ja paigaldamine või rändkaupluse ja selle sisseseade ostmine.

PRIA toetab ka investeeringuid päikese-, vee- ja tuuleenergia tootmisse ning bioenergiasse. Toetust saab projektiga seotud taristu jaoks ja kaasnevateks tegevusteks – ehitiste puhul projekteerimistöö, uuringud, omanikujärelevalve, objekti juurde tee või platsi ehitamine, ent ka vajaliku IT-lahenduse ja tarkvara soetamine.

Otsused teeb PRIA pärast taotluste menetlemist ja hindamist hiljemalt 6. detsembriks. Määratud toetuse kättesaamiseks tuleb investeering nõuetekohaselt ellu viia ja esitada PRIA e-keskkonnas maksetaotlus koos vajalike dokumentidega. Maaelu Edendamise SA väljastab laene ja tagatisi, aitamaks rahastada käesolevast meetmest toetatavaid tegevusi.

Maaelu mitmekesistamise investeeringutoetust rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja kaasfinantseeritakse Eesti riigieelarvest. Kokku on käesoleval programmperioodil kavandatud meetme eelarveks 57 miljonit eurot, sellest 12 miljonit tänavuseks taotlusvooruks.

Toetajad

Suno 365 logo 10  StandardBooks200px

gif Company 930x140 ee

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes