gif Company 930x140 ee

 

20.12.2018 Neljapäev

PRIA maksis põllumeeste otsetoetused enne aasta lõppu välja

Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet (PRIA) on jõulupühadeks ligi 15 000 põllupidajale maksnud välja hektaripõhised otsetoetused ja üleminekutoetused ning piimalehma otsetoetused, mille tänavune eelarve on üle 139 miljoni euro.

Kõikide nimetatud toetuste maksmisega alustas PRIA tänavu tavapärasest varem, et pakkuda abi põuase suve tõttu majanduslikult keerulisse olukorda sattunud tootjatele. "Teades, kui väga kliendid neid toetuseid ootasid, oli PRIA eesmärgiks otsetoetused võimalikult vara kogu ulatuses taotlejatele välja maksta, ning selle lubaduse me ka täitsime," ütles PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell pressiteate vahendusel.

Toetuste ühikumäärad kehtestas PRIA pärast administratiivsete ja kohapealsete kontrollide tulemuste selgumist. Paraku selgus taotluste menetlemise käigus seegi, et Eestis tervikuna on põllumajandusmaale toetuste taotlejad 2018. aastal püsirohumaid üles harinud üle lubatud piirmäära.

Toetajad

Suno 365 logo 10  StandardBooks200px

gif Company 930x140 ee

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes