27.09.2010 Esmaspäev

Omavalitsused ja maavalitsused saavad toetust taotleda tervise edendamiseks

Toetuse andmise eesmдrgiks on tццtuse ja mitteaktiivsuse ennetamine, et vдhendada tervislikel pхhjustel tццturult vдljalangemist. Vooru raames toetatakse terviseteadlikkust tхstvaid ja tervislikke eluviise soodustavaid tegevusi, tervise tegevuskavade koostamist ning tццkohal vaimse tervise edendamisele suunatud projekte. Samuti saab raha taotleda
tццealistele sхltuvushдiretega inimestele ja nende lдhedastele toetavate teenuste vajaduste hindamise ja arendamise jaoks ning HIV positiivsete tццturule naasmise vхi seal pьsimise toetuseks.

Toetust on oodatud taotlema kohalikud omavalitsused vхi maavalitsused.

Taotlusvooru eelarve on 10 miljonit krooni, mis jagatakse maakondade lхikes tццealise elanikkonna osakaalu ja terviseseisundi jдrgi. Toetust antakse ьhele projektile minimaalselt 50 000 krooni ja maksimaalselt 300 000 krooni. Omafinantseeringu minimaalne mддr on 5%.

Taotluste esitamise tдhtaeg Innovesse on 1. november 2010 kl 17.00.

Taotlusvooru tutvustamiseks toimuvad huvilistele INFOPДEVAD 5. oktoobril Tallinnas ja 7.oktoobril Tartus, lisainfo ja registreerimine: www.innove.ee/struktuuritoetused/infopaev

Taotlusdokumentatsiooni ja tдiendav teave meetme kohta on leitav SA Innove kodulehekьljelt www.innove.ee/struktuuritoetused/taotlusvoor

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes