gif Company 930x140 ee

 

05.08.2016 Reede

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus 2016

Maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise toetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng ˮ alameetme 6.4 „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“ raames antav toetus.  


Meetme üldine eesmärk on maapiirkonnas (eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades) püsiva majandusliku baasi ning sobivate ja atraktiivsete töökohtade loomise soodustamiseks maaettevõtluse mitmekesistamine ja arendamine.

Maapiirkonna mõiste on määratletud Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 punktis 8.1.

Kogu käesolevaks programmperioodiks kavandatud meetme eelarve on 57 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu osa on 44,46 miljonit eurot ja Eesti riigi kaasfinantseering 12,54 miljonit eurot. Käesolevaks vooruks on meetme eelarve kokku 12 miljonit eurot ja see jaguneb kahe sihtgrupi vahel. Põllumajandusettevõtjatele on kogu eelarvest eraldatud 3,6 miljonit eurot ja  mittepõllumajanduslikele ettevõtjatele 8,4 miljonit eurot.

Teises voorus toimub toetustaotluste esitamine ainult elektroonselt uue e-PRIA kaudu.

Toetustaotlusi saab esitada 22. augustist 29. augustini 2016. 

Alates 15. augustist on võimalik toetustaotlust uues e-PRIAs eeltäita.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

Toetajad

Suno 365 logo 10  StandardBooks200px

gif Company 930x140 ee

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes