TRK 1140x140 ee gif
27.07.2017 Neljapäev

EL toetas Pärnu Vanalinna Põhikooli remonti 2,9 miljoni euroga

Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond toetas Pärnu Vanalinna Põhikooli rekonstrueerimist 2,9 miljoni euroga.

Eelmise aasta juunis esitati SA-le Innove ettepanek meetme "Koolivõrgu korrastamine" ja määruse "Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlik koolide kaasajastamine" alusel projekti "Pärnu Vanalinna Põhikooli rekonstrueerimine" lisamiseks põhikooli õppehoonete investeeringute kavasse. Märtsikuus kinnitati Vabariigi Valitsuse korraldusega investeeringute kava, mille alusel sai esitada projektidele põhitaotlused. SA Innove rahuldas linna taotluse 20. juulil, teatas Pärnu linnavalitsus.

Vaatamata sellele, et eelmise aasta suvel ei olnud kindel, kas projektile on võimalik toetust saada, alustas Pärnu linn Vanalinna Põhikooli kooli- ja võimlahoone rekonstrueerimisega, kuna mõlemad muinsuskaitsealused hooned vajasid remonti. Koolivõrgu korrastamise meetme raames on võimalik toetust taotleda ühe põhikooli ühe hoone rekonstrueerimiseks.

Seetõttu sai toetust taotleda ainult koolihoonele ning võimlahoone tööd rahastatakse linnaeelarvest täies ulatuses. Samuti tuleb linnaeelarvest täiendavalt tasuda osa kooli sisustuse maksumusest, kuna määruse tingimuste kohaselt sai projekti sisustuse abikõlblikuks osaks lugeda kuni 5 protsenti kogu projekti maksumusest. Kahe hoone tööde kogumaksumus on 4,9 miljonit eurot, millest EL-i toetus on 2,9 miljonit eurot. Linnaeelarvest kaetakse 2 miljonit eurot. Rekonstrueerimine on plaanitud lõpetada enne järgmise kooliaasta algust.

Ehitusprojekti koostas Esplan OÜ, ehitustöid viib läbi AS YIT Ehitus, omaniku- ja muinsuskaitse järelevalvet teostab OÜ Ösel Consulting ja ehituse projektijuhtimist teostab OÜ P.P. Ehitusjärelevalve.

Projektile eraldatakse Euroopa Liidu Regionaalaarengu Fondist toetust 2,9 miljonit eurot eurot. Projekti kogumaksumus on 3,4 miljonit eurot, Pärnu linna omafinantseering 533 510 eurot.

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes