Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

14.06.2016 Teisipäev

EAS võtab vastu taotlusi loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamiseks

Kultuuriministeeriumi loomemajandusnõuniku Anu-Maaja Palloki sõnul on tegemist ettevõtluse edendamisele suunatud meetmega, mille peamiseks eesmärgiks on tõsta Eesti loomemajandusettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet.

„Toetust soovivate ettevõtete investeeringud peavad olema selgelt seostatud sihtgrupiks olevatele ettevõtjatele avalduva majandusliku mõjuga ning sealhulgas ka jätkusuutlikud,“ lausus Pallok.

Teisipäeval avatud meetme sisuks on toetada loomeettevõtluse arengule kaasa aitava taristu välja arendamist või ka tehnoloogia soetamist. Kuna toetus katab koguinvesteeringu vaid osaliselt, peaksid taotlejad panema rõhku ka erainvestorite ja partnerite kaasamisele.

Toetust taotleva projekti tulemusena peab valmima taristu, kus loomeettevõtjad saaksid arendada oma tooteid, teenuseid ja ärimudeleid, aga samuti turundust ja müüki, suurendades seeläbi ettevõtete lisandväärtust ja ekspordisuutlikkust.

Toetust saavad taotleda kõik ettevõtted, mis soovivad kaasata loomesektoris tegutsevaid ettevõtjaid oma arenguplaanide elluviimisesse.

Tegevuse eelarve on 4 000 000 eurot ning toetuse suurus on kuni 1 000 000 eurot projekti kohta. Toetuse piirmäär on kuni 80% projekti maksumusest.

Taotlusi saab EAS-i e-teeninduses eelnõustamiseks esitada 13. juunist 13. septembrini. Eelnõustamise läbinud projektide esitamise tähtaeg on 20. septembril kell 17.

Projekte rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisainfot „Loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamine” kohta leiab www.eas.ee/loomemajandus

Toetajad

Suno 365 logo 10  

gif Company 930x140 ee

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes