gif Company 930x140 ee

 

16.08.2016 Teisipäev

Avatud on esimene taotlusvoor haridusvaldkonna võrgustikele

Innove õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskus kuulutab välja esimese projektitoetuse taotlusvooru haridusvaldkonnas tegutsevatele ja õpetajaid või koolijuhte ühendavatele võrgustikele/ühendustele, haridusliidreid kujundavatele kogukondadele ja professionaalsetele õpikogukondadele.

Toetuse andmise eesmärk on toetada võrgustike tegevusvõimekuse ja jätkusuutlikkuse suurenemist ning kujundada välja nende roll ja ülesanded õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu toetamisel selleks, et aidata kaasa õppekava rakendamisele, uueneva õpikäsituse õppeprotsessi juurutamisele ning professionaalse kapitali arendamisele.

Taotlusvoor on avatud 10. augustist kuni 19. septembrini 2016 ja selle eelarve kogumaht on 100 000 eurot. Maksimaalne toetus ühe taotluse kohta on kuni 3000 eurot ühes taotlusvoorus.
Vajalik informatsioon ja dokumendid on leitavad aadressilt www.innove.ee/vorgustikud

Avanenud taotlusvooruga seoses toimub ka kaks infopäeva – 17. augustil Tallinnas ja 22. augustil Tartus.

Projektitoetuse taotlusvoor on osa tegevusest „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“, mida viiakse ellu Elukestva õppe strateegia 2020 „Pädevate ja motiveeritud õpetajate ning haridusasutuste juhtide programmi“ raames ning toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist. Elukestva õppe strateegias 2020 viidatakse koostööle selle kõige erinevamates vormides kui haridussüsteemi edu võtmele. Õpetajaid ja koolijuhte ühendavatel ühendustel on oluline roll koostöise töökultuuri kujundamisel haridusvaldkonnas ja haridusuuenduste ellu rakendumisel, muutes oluliseks nende organisatsioonide tegevusvõimekuse ja jätkusuutlikkuse toetamise.
Täpsema informatsiooni leiab kodulehelt.

Toetajad

Suno 365 logo 10  StandardBooks200px

gif Company 930x140 ee

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes