TRK 1140x140 ee gif
25.10.2017 Kolmapäev

Avanes taotlusvoor „Kogukonna kaasamine kooli õppekava arendamisse ja rakendamisse"

SA Innove kuulutab koostöös algatusega Huvitav Kool Eesti elukestva õppe strateegia 2020 üldharidusprogrammi raames välja taotlusvooru üldhariduskoolidele „Kogukonna kaasamine kooli õppekava arendamisse ja rakendamisse“.


Taotlusvooru eesmärk on toetada ja innustada kooli koostööd kogukonnaga kooli õppekava arendamisel ja rakendamisel, sh siduda kooli ja paikkonna eripära, kultuuritraditsioonid õppekava üldosas ja ainevaldkonna kavades.
Taotlusvooruga antakse kooli meeskonnale võimalus arendada oma professionaalsust kooli õppekava koostajana, sh koostööoskusi ning leida võimalusi õpikeskkonna ja hariduse mitmekesistamiseks. Samuti viiakse ellu algatuse Huvitav Kool põhimõtteid – kool on avatud keskkond, mis pakub mitmekesiseid valikuid, otsustusvõimalust ning soosib loovust ja intellektuaalset pingutust.

Toetuse taotlemise tähtaeg on 20. november 2017 kell 23.59!

Rohkem informatsiooni ja dokumendid leiad SIIT.

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes