04.07.2018 Kolmapäev

Avanes KIK-i taotlusvoor kliimamuutuste leevendamiseks arenguriikides

Kolmapäevast avanes Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) 600 000-eurose eelarvega taotlusvoor kliimamuutuste leevendamiseks arenguriikides.

Toetatavad projektid võivad olla seotud energia-, transpordi-, vee- ja ehitusvaldkonna, jäätmekäitluse ning põllumajanduse ja metsandusega. Rahastamiskõlblikud on kasvuhoonegaaside heidet vähendavad tegevused, mis on seotud näiteks taastuvenergiaallikate kasutuse ja energiatõhususe edendamisega või transpordi ressursitõhususe suurendamisega. Samuti kliimamuutuste mõjudega kohanemise tegevused, näiteks kallaste kindlustamine, säästlikud veemajanduslahendused, metsandus- või põllumajandusmeetmed, teatas KIK.

Taotlusi oodatakse ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas, aga ka muudes valdkondades, mis aitavad arenguriikidel suurendada võimekust ja suutlikkust kliimamuutuste mõjusid leevendada või nende mõjudega kohaneda.

Taotlusvooru sihtriikideks on kõik Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioonis (OECD) arenguabi saajaks määratletud riigid. Toetuse andmisel eelistatakse seejuures vähem arenenud riike ning väikeseid arenevaid saareriike. Taotlusvoorus saavad osaleda juriidilised isikud, valitsusasutused, kohaliku omavalitsuse asutused või nende hallatavad asutused, kes soovivad jagada oma teadmisi kliimamuutustega seotud probleemide lahendamiseks arenguriikides.

Taotlusvoorus eelarve on 600 000 eurot. Ühe projekti kohta on vähim toetus 30 000 eurot ja suurim toetus 200 000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 90 protsenti abikõlblikest kuludest. Projektide kestvus on kuni 3 aastat.

Toetust saab taotleda alates 4. juulist kuni 27. augustini 2018. Taotlemine toimub läbi e-toetuste keskkonna. Täpsema info taotlemise kohta leiab KIK-i kodulehelt.

Toetust antakse "Riigi eelarvestrateegia 2018-2021" meetme "Eesti panus rahvusvahelisse kliimakoostöösse" ja keskkonnaministri määruse "arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks toetuse andmise tingimused ja kord" tegevuse elluviimiseks. Meetme töötas välja keskkonnaministeerium.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes