19.07.2010 Esmaspäev

Antakse toetust kalapääsude rajamiseks ja kopratammide eemaldamiseks


Eesti on koos teiste EuroopaLiidu liikmesriikidega kohustatud järgima veepoliitika raamdirektiivi peaeesmärki, milleks on veekogude hea seisundi saavutamine aastaks 2015. Vooluveekogude üheks probleemiks on nii inim- kui loodustekkelised paisud, mis mõjutavad veekogu seisundit, muutes näiteks kiirevoolulise jõelõigu seisva veega veekoguks või takistades kalade liikumist kudemispaikadesse. Lisaks mõjutab vooluveekogu piiramine paisuga ka veekogus olevat veehulka ning selle temperatuuri, mis võib kaasa tuua vetikate vohamise ja veekogu kinnikasvamise.

Tänasega alanud taotlusvoorus saab toetust taotleda kalapääsude rekonstrueerimiseks ja rajamiseks olemasolevale paisule, määrusesnimetatud jõgede lõhelaste kudemiselupaikade taastamiseks, kalade rännet soodustavate truupide rekonstrueerimiseks ning rännet takistavate paisude või paisuvarede likvideerimiseks, määruses nimetatud sootide avamiseks ja endiste jõesängide taastamiseks, koprapaisude likvideerimiseks, kaldapuistu mosaiiksuse kujundamiseks, jõkke varisenud voolutõkete eemaldamiseks. Juhul kui projekti tulemusena mõjutatakse looduslikku veekogu, mille seisund on hetkel halb, toetatakse ka olemasolevale maaparandussüsteemi eesvoolule või ühiseesvoolule settebasseinide ja lodude rajamist. Toetust antakse tööde tegemiseks vooluveekogul, mille valgala on suurem kui 25 km2, valgala suurust saab kontrollida keskkonnaregistri andmebaasist läbi www.keskkonnainfo.ee.

Toetuse saajateks võivad olla avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kohalikud omavalitsused, riigiasutused, äriühingud ja mittetulundusühingud. Eraisikud saavad toetust taotleda vaid läbi eelpool toodud toetuse saajate.Toetuse määr võib maksimaalselt moodustada kuni 100% abikõlblikest kuludest, välja arvatud ettevõtetele, kellele kohaldatakse riigiabi andmise reegleid.

Meetme tingimustele vastav ja vormikohane taotlus tuleb esitada 25. oktoobriks Keskkonnainvesteeringute Keskusele aadressil Narva mnt 7a (VI korrus), 15172 Tallinn või saata e-postile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. . Elektrooniliselt saadetud taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud.

Meetme „Vooluveekogude seisundi parandamine" projektide rahastamise toetuseks on perioodiks 2007-2013 kavandatud Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist 300 miljonit krooni, kusjuures avatud taotlusvooru raames kasutatakse sellest 150 miljonit krooni.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes