TRK 1140x140 ee gif
09.09.2010 Neljapäev

9 projekti hakkavad soolist võrdõiguslikkust edendama

Kokku laekus SA Innovesse 52 projektitaotlust, milles sooviti toetust kokku 32,6 miljonit krooni, vдlja on vхimalik jagada kuni 7,8 miljonit krooni.

Taotlusvooru tegevused olid jagatud nelja suunda. Innove struktuuritoetuste ьksuse tццelu talituse juhataja Ьlle Luide sхnul osutus kхige populaarsemaks kampaaniate, teavitus- vхi nхustamistegevuste ning koolituste lдbiviimine, kuhu esitati kokku 31 projektitaotlust, millest rahastuse said 5. ґNeed on ka ehk projektid, mis kхige rohkem inimestele n.ц nдhtavaks saavad, sest on suunatud laiemale ьldsusele,Ў tхdeb Luide.

Siit saab toetust Teabe Instituut OЬ, mis hakkab soolise vхrdхiguslikkuse nurga alt lдhenedes tootma populaarset telesaadet ґTццotsija,Ў OЬ Flo Film valmistab teavitusfilmi soolisest vхrdхiguslikkusest, SA Omanдolise Kooli Arenduskeskuse projekt hakkab muutma хpikeskkonda poistele ja tьdrukutele hariduslikult vхrdsemaks. BPW Estonia MTЬ projekti eesmдrgiks on tхmmata ьldsuse tдhelepanu palgaerinevustele ning Eesti Naisteьhenduste Ьmarlaua SA plaanib suurendada хpetajate ja kooli teadlikkust soostereotььpidest.

Teise suuna ґTцц- vхi haridusvaldkonda kдsitlevate soolise vхrdхiguslikkuse alaste uurimuste lдbiviimine ja tutvustamineЎ taotlustest sai rahastusotsuse Tartu Ьlikooli projekt ґSooline ebavхrdsus tццelus: arengud Eestis ja rahvusvaheline vхrdlusЎ ning Eesti Naisteьhenduste Ьmarlaua SA uurimus Eesti хpetajate ja haridustццtajate valmisolekust sootundlikuks хpetamiseks ja kasvatamiseks.

Kolmandas valdkonnas ґTeenuste osutamine, mis parandavad haavatavate sihtgruppide ligipддsu tццturule vхi toetavad nende tццturule sisenemist vхi tццturul pьsimist,Ў rahastatakse Valga Linna Tццtute Aktiviseerimiskeskuse ja Jдrva Naiste Varjupaiga projekte.

Neljandasse suunda, mis hхlmab tццandja soolise vхrdхiguslikkuse olukorra hindamist ning parendamiseks vajalike tegevuste elluviimist, on hetkeseisuga laekunud 2 taotlust, kuid neile ekspertide poolt antud punktisumma ei ьleta nхutud 75 punkti piiri ning neid ei rahastata. Selle tegevuse osas vхib taotlusi esitada jooksvalt kuni eelarve vabade vahendite lхppemiseni. Lisateavet taotlemise kohta saab Innove kodulehelt.

Toetust saanud projektide nimekiri on samuti leitav Innove kodulehelt.Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes