01.07.2014 Teisipäev

Riigikogu kiitis heaks teeseaduse muudatused

Riigikogu kiitis täna heaks valitsuse algatatud teeseaduse muutmise seaduse, millega seotakse teehoiu rahastamine lahti kütuseaktsiisi laekumisest.

Riigikogu kiitis heaks teeseaduse muudatused
Riigikogu kiitis heaks teeseaduse muudatused Foto: PM

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 54 ja vastu 27 riigikogu liiget.

Teehoiu rahastamine määratakse edaspidi riigi eelarvestrateegia ja riigieelarve abil, sarnaselt teiste eelarveliste valdkondadega, seisab eelnõu seletuskirjas.

Ühe põhjendusena on välja toodud, et kuivõrd 2015. aastaks plaanitud aktsiiside kehtestamine kütte-, põllumajandus- ja kalandussektoris ja laekumiste kasv ei ole seotud teede kasutamisega, siis ei ole ka õigustatud lisaraha suunamine teehoidu.

Eelnõu võimaldab rahandusministeeriumi hinnangul teehoiu rahastamist vastavalt teehoiu vajadusele ning hoida samas riigieelarve plaanimist paindlikuna. Seadusega ei muudeta ministeeriumi sõnul teehoiu rahastamise mahtu, vaid selle määramise viisi sarnasemaks teistele valdkondadele, kus rahastamisotsused lähtuvad riigi eelarvestrateegiast.

Ka tuleks rahandusministeeriumi hinnangul teehoiu puhul arvestada investeeringute tsüklilisuse ja kõikuva rahastamise mahuga. Näiteks kavandati 2012. aastal teehoiu vahendeid 37,7 miljonit eurot rohkem kui teeseaduses nõutud, samal aastal jäi kasutamata 32,7 miljonit eurot. 2011. aastal olid vastavad numbrid 10,8 miljonit ja 17 miljonit eurot.

Riigi eelarvestrateegiat uuendab rahandusministeerium iga-aastaselt vastavalt pika-ajalistele majandusprognoosidele. Teehoiukava koostab igal aastal majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, selles otsustatakse järgneva perioodi investeerimisobjektide üle. v

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes