27.12.2010 Esmaspäev

Reeglid pensionifondidele ja võlakirjade emitentidele

Jõudsa majanduskasvu aastatel investeeriti pensionifondide raha, nii läbi fondide kui ka otse, kõrge intressiga Eesti ettevõtete võlakirjadesse, millega kaasnenud kõrgendatud ning realiseerunud riskid põhjustasid pensionifondidele märkimisväärset kahju. Selliste kahjude vältimiseks ning turvalisuse aspektist lähtuvalt kavatsetakse konservatiivsete pensionifondide võlakirjainvesteeringutele kehtestada miinimum reitingupiirangud. Eelnõu seletuskirja järgi on reitingupiirangute eesmärk välistada konservatiivse pensionifondi vara investeerimine kõrge intressimääraga spekulatiivsetesse võlakirjadesse.

Edaspidi võib konservatiivse pensionifondi vara investeerida võlakirjadesse, nii pikaajalistesse kui ka lühiajalistesse, millele on omistatud vähemalt investeerimisjärgu krediidireiting, st reiting Baa3 (Moody´s) või selle ekvivalent. Kui võlakirjadel reitingut ei ole, kuid nende emitendile on omistatud vähemalt investeerimisjärgu krediidireiting, võib sellistesse võlakirjadesse investeerida. Arvestama peab, et kui reitinguagentuurid on omistanud erineva reitingu, tuleb aluseks võtta kehtivatest reitingutest madalaim. Kuigi aktsepteeritud on investeerimine võlakirjadesse, millel on eelnimetatud investeerimisjärgu krediidireiting, peab vähemalt 50% sellistest investeeringutest omama vähemalt reitingut A2 (Moody’s) või selle ekvivalenti ning lühiajaliste (lunastustähtaeg kuni 12 kuud) võlakirjade puhul P-1 (Moody’s) või selle ekvivalenti. Täiendavalt ei või konservatiivsed pensionifondid investeerida vara allutatud võlakirjadesse. Tuleb märkida, et Eelnõuga kavandatavad reitingupiirangud hõlmavad ka investeerimisfonde, millesse konservatiivne pensionifond raha paigutab, ehk edaspidi võib konservatiivne pensionifond investeerida investeerimisfondi aktsiatesse, osakutesse või nende ekvivalentidesse ainult juhul, kui vastav investeerimisfond paigutab raha instrumentidesse, mis vastavad kehtestatavatele reitingupiirangutele.

Eelkirjeldatud reitingupiirangute kehtestamine on mitme teraga mõõk. Turvalisuse kõrval tähendab see ka, et paljude Eesti ettevõtete jaoks väheneb võimalus koduturult võlakirjade vormis raha kaasata, kuna varamahukad pensionifondid arvatakse reitingupiirangute kehtestamisega võimalikust investoriteringist välja.

Märgime, et tegemist on hetkel veel kooskõlastamisringil oleva seaduse muutmise eelnõuga, mis võib enne väljakuulutamist muutuda.

Luiga Mody Hääl Borenius

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes