Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

07.09.2010 Teisipäev

Prokurör nõudis kartellileppe osalistele rahalist karistust

Kui ABC Kapitali osas leidis prokurör, et süüasja võiks otstarbekuse kaalutlusel lõpetada ning kohus seda ka seda. Siiski tuleb firmal juriidilise isikuna  tasuda  süüasja lõpetamise korral 20.000 krooni.

Firmade esindajatele Paap Suurmaale, Hannes Rosinale, Hardi Reiterile, Ivo Valvetile ja Mari-Liis Väljakule nõudis prokurör vastavalt 20.000, 22.890, 10.000, 15.100 ja 62.200 krooni suurust rahalist karistust.

OÜ-le Liivikas Varad nõudis prokurör 150.000, OÜ-leWasp Project 100.000 ning Knudsen OÜ-le, OÜ-le Volbeko Consult, OÜ-le Alphaline Consult ning OÜ-le Amador-LC kõigile 50.000 krooni suurust rahalist karistust.

Kohtualuste kaitsjad palusid oma kaitsealused õigeks mõista. Otsus tuleb 24. septembril.


Riigiprokuratuuri andmetel käivitus kriminaalasi mullu augustis, kui tekkis kahtlus, et valmisfirmade müügiga tegelevad ettevõtjad leppisid omavahel kokku osutatava teenuse hinna tõstmise ning kokkulepe viidi hiljem ka ellu.

Paap Suurmaad (63), Hannes Rosinat (31), Hardi Reiterit (39), Ivo Valvet (70) ja Mari-Liis Väljakut (29) süüdistab riigiprokuratuur selles, et olles firmade juhatuse liikmed ning tegutsedes juriidiliste isikute nimel ja huvides, võtsid mullu suvel konkurentsi kahjustava tegevusega osa kokkulepetest ja kooskõlastatud tegevusest. Nende eesmärk oli Tallinnas ja Harjumaal valmisfirmade müügi teenust pakkudes teenida konkureerimist vältides suuremat kasumit.

OÜ-d Wasp Project, Liivikas Varad, Volbeko Consult, I. Knudsen OÜ, Alphaline Consult, ABC Kapital ja Amador-LC tõstsid oma teenuse hinda ja panid uurimisandmetel nii oma juhatuse liikmete tegevuse kaudu toime kuriteo. Selleks oli kokkulepe ja kooskõlastatud tegevus, millega otseselt ja kaudselt määrati kindlaks kolmandate isikute suhtes hinna- ja muid kauplemistingimusi.

Kohtu all olev Paap Suurmaa on seotud Liivikas Varadega, Hannes Rosin OÜ-ga Wasp Project, Hardi Reiter I. Knudsen OÜ-ga, Ivo Valve Volbeko Consultiga ja Mari-Liis Väljak Alphaline Consultiga.

BNS


Toetajad

Suno 365 logo 10  

gif Company 930x140 ee

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes