06.02.2020 Neljapäev

Millal ja kuidas esitada võlausaldaja pankrotiavaldust?

Olukorras, kus lepingupartner on jätnud oma rahalised kohustused täitmata ja esinevad kahtlused võlgniku maksevõimes, on valida, kas esitada kohtule võlgniku vastu hagiavaldus või pankrotiavaldus. Ideaalne oleks jõuda võlgnikuga kokkuleppele ja kohtuteed vältida. Kui see aga ei õnnestu, siis tasub enne pankrotiavalduse esitamist mõelda, mis sul on võita ning kas suudad võlgniku maksejõuetust tõendada.
Kokkulepe võlgnikuga on parim lahendus.
Kokkulepe võlgnikuga on parim lahendus. Foto: Unsplash

Enne kohtusse pöördumist tasub avalike registrite kaudu kontrollida, milline on võlgniku olukord, ja saada teada, kas on ka teisi võlausaldajaid. Samuti tuleks saada võlgnikult kinnitus võla suuruse kohta. Sama oluline on organiseerida kõik olemasolevad dokumendid: leping, mille alusel tekkis nõue, nõude olemasolu tõendavad aktid ja arved. Veel läheb vaja raamatupidamislikku väljavõtet, kogu kirjavahetust firmade vahel jm, millega tõendada oma väiteid.

Mida kiiremini teha pankrotitaotlus, seda suurem on võimalus saada raha tagasi, kui vara on firmast välja kanditud.

Kohtusse pöördumisel arvesta aja ja kuludega

Võlausaldaja pankrotiavalduse esitamisel tasutakse riigilõivu 300 eurot. Võlgniku pankrotimenetlus algatatakse üldjuhul paari kuu jooksul pankrotiavalduse kohtusse esitamisest. Kui on näha, et võlgnik on hakanud oma vara välja kantima, siis kiirusta! Mida kiiremini teha pankrotitaotlus, seda suurem on võimalus saada raha tagasi, kui vara on firmast välja kanditud. Sellisel juhul võib tekkida vastava tehingu või toimingu kehtetuks tunnistamise küsimus (s.o tagasivõitmine).

Arvesta, et kohus võib kohustada võlausaldajat maksma ajutise pankrotihalduri tasu ja kulutuste katteks kohtu deposiiti rahasumma, kui on alust arvata, et pankrotivarast vahendeid ei jätku.

Veendu takistuste puudumises

Tee kindlaks, et ei esineks seadusest tulenevaid takistusi pankrotimenetluse algatamiseks. Esiteks peaksid olema veendunud, et ettevõtte võlg ületab pankrotiseaduses (PankrS § 15 lg 3 p 3) nõutud summat, mis on aktsiaseltsi puhul 12 500 eurot; OÜ, tulundusühingu ja usaldusühingu puhul 2500 eurot; teiste juriidiliste isikute puhul 1000 eurot.

Teiseks peaks nõude tasumise tähtaeg olema kätte jõudnud, st rahaline nõue on muutunud sissenõutavaks. Kolmandaks pead tõendama, et võlgnik on maksejõuetu. Teisisõnu seda, et ettevõte ei suuda enda võlga tasuda ja see suutmatus ei ole ajutise iseloomuga.

Kuhu esitada pankrotiavaldus?

Pankrotiasju menetlevad maakohtud. Eestis on neli maakohut: Harju Maakohus, Viru Maakohus, Tartu Maakohus ja Pärnu Maakohus. Pankrotiavaldus esitatakse selle maakohtu kohtumajale, millise tööpiirkonnas võlgu jäänud ettevõte asub või füüsilisest isikust võlgnik elab.

Allikas: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes