12. veebruaril Riigikohus käsitletud asjas oli keskne vaidlusküsimus selles, kas ja kui jah, siis millistel tingimustel on võlausaldajal õigus esitada määruskaebus maakohtu määruse peale, millega maakohus lõpetas võlgniku pankrotimenetluse raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist.

Selle aasta alguses tegevust alustanud maksejõuetuse teenistuses on kuue kuuga töös olnud või praegu töös kokku 70 võlgniku pankrotimenetlust, neist 10 avalike uurimistena, millest üks on ka lõpetatud.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojal on hea meel tervitada, et maksejõuetuse teenistus on moodustatud ning alates käesolevast aastast on sinna ka võimekas juht leitud.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Riigikohus selgitas 7. detsembril 2022 elatise maksmist kohustatud isiku (pankrotivõlgniku) pankroti väljakuulutamise korral nii juhul, kui elatist saama õigustatud isikul on võlgniku vastu sissenõutavaks muutunud elatise nõuded enne pankroti väljakuulutamist, kui ka siis, kui elatise nõue tekib või muutub sissenõutavaks pärast pankroti väljakuulutamist.

Riigikohus selgitas oktoobris, et pärast maksukohustuslase pankroti väljakuulutamist saab maksuhaldur pankrotivõlausaldajana maksuvõla tasaarvestada võlgniku tagastusnõudega pankrotiseaduses sätestatud korras.