Töötajal on lubatud erakorraliselt öelda tööleping üles, kui tööandja ei maksa töötasu või viivitab „oluliselt“ oma kohustusega oma töötaja(te) ees, sätestab töölepingu seadus § 91 lg 2. Siiski, see on vaid pool võitu, kui palka endiselt välja ei maksta ja (elektri)arved ootavad maksmist.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Valitsus kiitis heaks perehüvitiste seaduse muudatused, millega on edaspidi võimalik lapsel saada riigilt elatisabi ka vanema pankrotimenetluse ajal. Lisaks paranevad surnult sündinud laste vanemate vanemahüvitise saamise tingimused. Vanemapuhkusi ja -hüvitisi saab lapsevanem hakata lihtsalt ja mugavalt planeerima sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses.

Reede, 26 Veebruar 2021 09:28

Deklaratsiooni esitamine pankroti korral

Sooviksin nõu, kuidas esitada maksuametile TSD aruandeid ettevõtte pankroti korral.
Ettevõte enam töötasu maksta ei saa rahaliste vahendite puuduse tõttu. Kuid kas peab deklareerima TSD-l töölistele sotsiaalmaksu miinimumkohustuse? Pankrotti veel välja kuulutatud ei ole, asi on kohtus menetlemisel. 

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Pankrot on kohtu poolt välja kuulutatud maksejõuetus. Et pankrotimenetlus algaks, tuleb esitada pankrotiavaldus kohtusse. Kohus algatab pankrotimenetluse ja määrab ajutise pankrotihalduri, kes koostab kirjaliku aruande.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Esmaspäev, 10 August 2020 09:22

Pankrotiseadus

Vastu võetud 22.01.2003