Reede, 26 Veebruar 2021 09:28

Deklaratsiooni esitamine pankroti korral

Sooviksin nõu, kuidas esitada maksuametile TSD aruandeid ettevõtte pankroti korral.
Ettevõte enam töötasu maksta ei saa rahaliste vahendite puuduse tõttu. Kuid kas peab deklareerima TSD-l töölistele sotsiaalmaksu miinimumkohustuse? Pankrotti veel välja kuulutatud ei ole, asi on kohtus menetlemisel. 

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Pankrot on kohtu poolt välja kuulutatud maksejõuetus. Et pankrotimenetlus algaks, tuleb esitada pankrotiavaldus kohtusse. Kohus algatab pankrotimenetluse ja määrab ajutise pankrotihalduri, kes koostab kirjaliku aruande.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Esmaspäev, 10 August 2020 09:22

Pankrotiseadus

Vastu võetud 22.01.2003

Riigikogu muudab pankrotiseadust, et pankrotimenetlused muutuks kiiremaks ja võlausaldajad saaks tagasi rohkem raha ning seaduse jõustudes luuakse konkurentsiameti juurde maksejõuetuse teenistus, mis hakkab uurima suuremaid avalikku huvi pakkuvaid pankrotijuhtumeid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ettevõttel on bilansi passivas kajastatud ettemakse kliendilt ning ettemakse teinud ettevõte likvideeritakse või läheb pankrotti. Kas sellise ettevõtte ettemakse võib kanda muudesse ärituludesse ilma, et sellega kaasneks mingeid maksukohustusi (tulumaks vms)?