Esmaspäev, 10 August 2020 09:22

Pankrotiseadus

Vastu võetud 22.01.2003

Riigikogu muudab pankrotiseadust, et pankrotimenetlused muutuks kiiremaks ja võlausaldajad saaks tagasi rohkem raha ning seaduse jõustudes luuakse konkurentsiameti juurde maksejõuetuse teenistus, mis hakkab uurima suuremaid avalikku huvi pakkuvaid pankrotijuhtumeid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ettevõttel on bilansi passivas kajastatud ettemakse kliendilt ning ettemakse teinud ettevõte likvideeritakse või läheb pankrotti. Kas sellise ettevõtte ettemakse võib kanda muudesse ärituludesse ilma, et sellega kaasneks mingeid maksukohustusi (tulumaks vms)?

Majanduslikult keerukal ajal võib selguda, et hoolimata parimatest kavatsustest ja pingutustest ei olda enam suutelised oma kohustusi täitma. Ehkki see on psühholoogiliselt raske valik, on füüsilise isiku üheks pääseteeks pankrotiavalduse esitamine.

Praegune olukord seoses väljakuulutatud ülemaailmse pandeemiaga on kindlasti erakordne ning seetõttu püüame ettevõtjatele anda nõu, kuidas saaks vältida ettevõtte majandusraskustesse sattumist ning kui ikka nii juhtub, siis mida oleks mõistlik edasi teha.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes