07.03.2017 Teisipäev

Kuidas kultuuriväärtusi Eestist välja vedada?

Kultuuriväärtuste ekspordi korral on kauba valdajal vajalik taotleda Muinsuskaitseametist väljaveoluba.

Kultuuriväärtust võib eksportida kõikide rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktide kaudu.
Kultuuriväärtust võib eksportida kõikide rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktide kaudu. Foto: freeimages.com

Maksu- ja tolliamet selgitab, et väljaveoluba võib olla alaline (loa kehtivus kuni 1 aasta) või ajutine (loa kehtivus kuni 5 aastat). Ajutise väljaveo korral on isikul kohustus ese Eestisse tagasi tuua ning selliseid lube väljastatakse näiteks muuseumide kollektsioonide eksponeerimiseks või kultuuriväärtuste puhul, mida soovitakse korduvalt Eestist välja viia.

Kultuuriväärtust võib eksportida kõikide rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktide kaudu, kus toll on alaliselt kohal. Väljaveoluba esitatakse tollile kahes eksemplaris eksporditolliasutuses (sisemaal) või piiritolliasutuses. Tolliametnik märgistab loa mõlemad eksemplarid ning tagastab ühe nendest kauba valdajale. Kui tekib kahtlus saatedokumentides, loa õigsuses vms, on tollil õigus ese kinni pidada ning edastada Muinsuskaitseametisse ekspertiisi.

Kauba väljavedu Eestist teistesse liikmesriikidesse

Väljaveoluba on vaja taotleda ka kultuuriväärtuste viimiseks teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse. Lubade vormid ning taotlemise kord on samad, mis ekspordil ning luba peab kultuuriväärtustega kaasas olema. Deklareerimiskohustust liikmesriikidevahelisel liikumisel ei ole, kuid arvestada tuleb, et tollil on õigus riskihindamisele tuginedes väljaveoluba kontrollida.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes