12.06.2018 Teisipäev

Finantsinspektsioon: lihtsamaid väärtpabereid võib erainvestoritele ka lihtsamalt pakkuda

Finantsinspektsiooni hinnangul ei pruugi vähekeerukamate väärtpaberite puhul alati olla vaja koostada olulist teavet andvat dokumenti, et neid jaeinvestorile pakkuda, seisab inspektsiooni saadetud märgukirjas turuosalistele.

"Märgukirja koostamisele eelnes põhjalik andmekogumine turuosalistelt ja välispartneritelt ning erinevate argumentide kaalumine, kuna Euroopa Liidus ühtne selge arusaam küsimuses puudub," ütles finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler pressiteate vahendusel. "Protsess võtab loomuliku aja, kuid oleme tänulikud, et meedia antud teema tõstatas."

Finantsinspektsioon kirjutas märgukirjas turuosalistele, et vähekeeruka väärtpaberi alusel antud lihtne hoidmistunnistus ei pruugi langeda Euroopa Liidu (EL) kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIP) põhiteabedokumente käsitleva määruse toimealasse.

Väärtpaberite tingimuste ja muu olustiku keerukuse kasvades suureneb aga PRIIP-i kohaldumise tõenäosus. Seega peab väärtpaberi emitent, müüja või tootenõustaja hindama tootepõhiselt, kas väärtpaber langeb määruse toimealasse, märkis finantsinspektsioon.

Finantsinspektsioon märkis, et toote PRIIP-ina käsitlemine või mittekäsitlemine ei mõjuta turuosalise tegevusele seatud muude nõuete täitmise kohustust, sealhulgas kohustust teavitada jaeinvestorit piisavalt investeerimisteenuse olemusest ja sellega seotud riskidest.

Koos Euroopa Liidu finantsinstrumentide turgude direktiivi MiFID II jõustumisega 2018. aasta alguses hakkas kehtima EL-i kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabedokumente käsitlev PRIIP-i määrus. Selle kohaselt võib teatud investeerimistooted teha tavainvestorile kättesaadavaks üksnes juhul, kui tootja on nende kohta koostanud ja kättesaadavaks teinud investorile olulist teavet andva põhiteabedokumendi (key information document; KID). PRIIP-ide hulka kuuluvad muu hulgas investeerimisfondid, kindlustuspõhised investeerimistooted, tuletisinstrumendid ja struktureeritud tooted.

Aprillis kirjutas Äripäev, et seoses MiFID II jõustumisega on osa ADR- ja GDR-tüüpi väärtpabereid siinsetele investoritele suletud, pärast seda alalüüsis finantsinspektsioon teemat, kuulas ära turuosaliste argumendid ning kujundas seisukoha.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes