28.08.2019 Kolmapäev

Vaata E-MTA uuendatud töölaua videot

Alates 2. septembrist 2019 on Maksu- ja Tolliameti (MTA) e-teenused kättesaadavad senisest selgema ülesehituse ja mugavalt kasutatava kujunduse saanud iseteeninduskeskkonnast e-MTA.
Alates 2. septembrist 2019 on Maksu- ja Tolliameti (MTA) e-teenused kättesaadavad senisest selgema ülesehituse ja mugavalt kasutatava kujunduse saanud iseteeninduskeskkonnast e-MTA.
Alates 2. septembrist 2019 on Maksu- ja Tolliameti (MTA) e-teenused kättesaadavad senisest selgema ülesehituse ja mugavalt kasutatava kujunduse saanud iseteeninduskeskkonnast e-MTA. Foto: erakogu

Uuendatud e-MTAsse sisenedes avaneb kasutajale uuendatud kujunduse ja struktuuriga töölaud, kus igaüks, nii eraklient kui professionaalne kasutaja, saab selge ülevaate temaga või tema poolt esindatavate isikute maksu- ja tolliandmetest ning eelseisvatest kohustustest.

Uuenduste läbiv põhimõte on, et oma maksu- ja tolliasjade korras hoidmine on sama lihtne nii aeg-ajalt MTA teemadega kokku puutuvatele kui ka igapäevaselt ettevõtete eest deklaratsioone esitavatele kasutajatele.

Tegemist on selge, abistava, kasutaja reaalse eluga arvestava keskkonnaga, mis ei vaja igapäevaste toimetuste tegemiseks erilist väljaõpet. Vajadusel suudab iga ettevõtja keskkonna abiga edastada oma maksude andmed ise ja täita vajadusel tollideklaratsiooni.

Professionaalse kasutaja jaoks on oluliseks lisanduseks võimalus kujundada oma töölaud ise. Võimalik on tõsta enamkasutatavad sisuplokid prioriteetsemaks ning muuta tabelites kuvatavate veergude arvu ja valikut.

E-MTA töölaua olulisemad elemendid

Koondvaade

Koondvaate puhul näeb kasutaja kiiret ülevaadet oma kõikide andmete seisust, st kõikide deklaratsioonide, nõuete ja ettemaksukontode ülevaade lähtuvalt kasutajale antud õigustest ja volitustest.

Esindatava vaade

Esindatava vaate puhul on välja valitud üks konkreetne esindatav (füüsiline või juriidiline isik) ja informatsiooni näidatakse ainult vastava isiku kohaselt.

Menüü ja navigeerimine

Põhimenüü erinevate e-teenustega asub nüüd ekraani vasakus servas. Koondvaates leiab menüüpunktid kõigi isikuliikide (füüsiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik) lõikes. Informatsiooni kiire leidmine või vajaliku info edastamine on tehtud mugavaks salvestavate kiirlinkide kaudu. Samuti lihtsustab e-teenuste ja info kiiret leidmist otsingu kasutamise võimalus.

Abikeskus

Operatiivseks abi küsimiseks ja saamiseks on igalt lehelt võimalik algatada vestlust, saada kontekstipõhist abiinfot ning tutvuda vastustega korduma kippuvatele küsimustele.

Suhtlus ja dokumentide kätte toimetamine

Kasutajal on võimalik algatada vestlus Maksu- ja Tolliametiga, et oma küsimustele vastuseid saada. Maksu- ja Tolliametil on võimalik toimetada kasutajale kätte teavitusi, tõendeid ja dokumente.

Arvestus

Võimalik on näha erinevate nõuete saldode seisu, ettemaksukonto jääki, lisaks on võimalik teostada nõuete ja nõuete toimingute otsingut erinevate filtrielementide kaudu. Kasutajale on loodud võimalus koostada saldopäringuid, esitada tagastustaotlust.

Tolli koondvaade ja töölaud – ülevaade kõikidest tolli deklaratsioonidest

Tolli menüüpunkti all leiab kasutaja kõik tolliteenused ning kaupade sisse- ja väljaveoga seotud teenused.

Maksude koondvaade ja töölaud – ülevaade kõikidest maksudeklaratsioonidest

Maksude menüüpunkti alla on koondatud kõik teenused, mis on seotud maksukohustuse tekkimise või täitmisega. Siit leiab kasutaja nii tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonid kui ka füüsilise isiku tuludeklaratsiooni, lisaks aktsiisimaksud, maamaksu, käibemaksu, kohalikud maksud jne.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes