18.12.2017 Esmaspäev

Tartu tahab sotsiaalteenustele käibemaksuvabastust

Tartu linnavalitsus tegi sotsiaalministeeriumile ettepaneku lisada käibemaksuseaduse maksuvaba käibe loetellu vältimatu sotsiaalabi ning isikliku abistaja teenus.

Vältimatut sotsiaalabi ei nimetata sotsiaalhoolekande seaduses kohaliku omavalitsuse üksuse sotsiaalteenusena, vaid seaduse üldsättes abi osutamisena, kirjutas Tartu linnapea Urmas Klaas.

Arvestades, et tegemist on inimesele eluks hädavajaliku toidu, riiete, jalanõude, peavarju tagamisega, siis jääb arusaamatuks sellele käibemaksu kohaldamine. Tuues paralleele meditsiiniga, siis tervishoius ei ole vältimatu abi käibemaksuga koormatud, märkis Klaas.  

Isikliku abistaja teenuse on kohaliku omavalitsuse üksused varem liigitanud koduteenuste alla. Seetõttu ei ole tasutud teenuse eest käibemaksu, kuid seoses muudatustega sotsiaalhoolekande seaduses ja käibemaksuseaduses ei saa antud praktikat enam jätkata ning igale isikliku abistaja teenustunnile lisandub käibemaks, kurdab Tartu linnavõim.

Käesolevaks ajaks on kujunenud olukord, kus mõned sotsiaalteenused on käibemaksuga koormatud, teised teenused ei ole ning puuduvad loogilised seletused, miks selline olukord eksisteerib, märkis Klaas.

Tartu linnavõimu kinnitusel on eelarvekulu seoses käibemaksu kohaldumisega märkimisväärne ja tekitab olukorra, kus kõigil kohalike omavalitsuse üksustel ning teenuse osutajatel on väga keeruline teenuseid klientidele nende vajadustega kooskõlas olevas mahus tagada.

Tartu linnavalitsus on lühendanud teenuste osutamise hankeperioodide pikkust lootuses, et käibemaksuseadust muudetakse ning käibemaksu antud teenustele edaspidi enam ei rakendata.

Toetajad

Suno 365 logo 10 Uku tarkvara

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes