19.01.2016 Teisipäev

Tarbijakaitseamet ootab reisifirmadelt aruandeid 20. jaanuariks

Aruande õigeks ajaks esitamata jätnud reisiettevõtjad lisab tarbijakaitseamet oma kodulehel olevasse musta nimekirja
Aruande õigeks ajaks esitamata jätnud reisiettevõtjad lisab tarbijakaitseamet oma kodulehel olevasse musta nimekirja PM

20. jaanuaril tuleb esitada 2015. aasta neljanda kvartali pakettreiside kogumüügi aruanne, teatas tarbijakaitseamet. 

Amet rõhutab, et  aruandes tuleb kindlasti tuua välja ka 2016. aasta pakettreiside müügiprognoos kvartalite kaupa.

Esitatud andmete põhjal kontrollib tarbijakaitseamet reisiettevõtja tagatise piisavust. Aruanne tuleb esitada ka nendel firmadel, kelle müügitulemused olid eelmises kvartalis nullis. Sel juhul tuleb seda ka aruandes näidata.

Aruanded on tarbijate majandushuvide kaitse oluline komponent, sest nende alusel kontrollib tarbijakaitseamet seda, kas firmade tagatissummad on piisavad või mitte. Tagatis on piisav sellisel juhul, kui tarbijate ees võetud kohustused on igal ajahetkel tagatissummaga kaetud.

Mida hoolsamad on reisiettevõtjad oma kohustuste täitmisel, seda kindlamalt saab end tunda reisiteenuse ostnud või seda teha plaaniv reisija, sest tagatisest kaetakse reisiettevõtja maksejõuetuse korral reisijate kojusõit ning tagastatakse tarbijatele ära jäänud reiside ettemaksud. Seepärast on oluline tarbijakaitseametil veenduda, et tagatisraha on piisav.

Aruande õigeks ajaks esitamata jätnud reisiettevõtjad lisab tarbijakaitseamet oma kodulehel olevasse musta nimekirja. Must nimekiri on abivahend tarbijatele, kes soovivad enne reisi ostmist kontrollida firma usaldusväärsust. Tarbijakaitseametil ei ole võimalik hinnata nende ettevõtete tagatisraha vastavust, mistõttu on ametil õigus teavitada avalikkust ohu ennetamisest, ohukahtlusest, ohust või korrarikkumisest.

2013. aastast saab aruandeid esitada varasemast hõlpsamalt pakettreiside aruandemooduli (PRAM) kaudu. Aruandemoodul on firma jaoks lihtsaim viis esitada kord kvartalis müügitulemuste aruannet. Lisaks sellele näeb ettevõtte esindaja PRAM-i vahendusel firma andmeid, tagatisega seotud andmeid, ettevõtte rikkumisi, esitatud aruandeid, teavitusi ja muud infot, teatas tarbijakaitseamet.

Toetajad

Suno 365 logo 10 Uku tarkvara

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes