Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

17.11.2009 Teisipäev

Riigile tehtavad annetused jäävad ilmselt maksuvabastuseta

Vastavat regulatsiooni tuleb eelnõu seletuskirja kohaselt muuta seoses seoses Euroopa Komisjoni algatatud rikkumismenetlusega.

Tulumaksuseadusest jäetakse eelnõu vastuvõtmisel välja säte, mis lubab residendist füüsilisel isikul arvata oma maksustatavast tulust teatud ulatuses maha kingitused ja annetused riigi või kohaliku omavalitsuse teadus-, kultuuri-, spordi-, haridus- või sotsiaalhoolekandeasutusele, kaitseala valitsejale, avalik-õiguslikule ülikoolile või erakonnale.

Ka juriidiliste isikute puhul jäetakse seadusest välja säte, mis lubab residendist juriidilisel isikul teha teatud summa ulatuses maksuvabalt kingitusi ja annetusi riigi või kohaliku omavalitsuse teadus-, kultuuri-, haridus-, spordi-, korrakaitse- või sotsiaalhoolekandeasutusele, kaitseala valitsejale ja haiglat pidavale isikule.

Füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele jääb muudatustega alles võimalus teha maksusoodustusega annetusi vaid tulumaksusoodustusega mittetulundusühingutele ja sihtasutustele.

Soodustust võimaldavate annetuste saajate ring laieneb muudatusega lisaks Eesti tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingutele ka samasugustele tingimustele vastavatele Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikide ühingutele.

Eelnõu seletuskirja järgi said riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, haiglad ja ülikoolid 2008. aastal annetusi ligi 15 miljoni krooni ulatuses ning maksuvabastuse kaotamisel laekuks selliselt annetuste summalt riigile tulumaksu 3,1 miljonit krooni.

Rahandusministeerium saatis eelnõu kooskõlastamiseks justiitsministeeriumile.

 

BNS

Toetajad

Suno 365 logo 10  

gif Company 930x140 ee

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes