19.08.2010 Neljapäev

Maksukorralduse seaduse muudatused on heakskiidetud

 

 

Olulisemad muudatused on:

Täitemenetluse analoogiale tuginedes sätestatakse, et otsuse kokkuvõttev osa loetakse kättetoimetatuks 10 päeva möödumisel selle avaldamisest Ametlikes Teadaannetes. Täna avaldatakse see kaks korda kahenädalase vahega.
 
Rahandusministrit volitatakse kehtestama ühtsed nõuded elektroonilisel kujul säilitatavatele raamatupidamisdokumentidele. Selle aluseks on OECD juhend. Muudatuse kohaselt on maksukohustuslased kohustatud maksuhaldurile viimase nõudmisel esitama maksustamist puudutavad dokumendid ühtsel elektroonilisel kujul.
 
Maksukohustuslasele makstava intressi arvestussüsteem muutub lihtsamaks ja otstarbekamaks ning hoitakse kokku halduskulusid ja väheneb maksuhalduri halduskoormus. Kui isikul tekib maksu tagastusnõue, siis vastavat summat ei kanta mitte tema pangakontole vaid tema nn ettemaksukontole, kus seda kasutatakse jooksvate rahaliste kohustuste tasumiseks. Muudatuse kohaselt ei saa maksukohustuslane maksuhaldurilt nõuda intressi arvestamist kuni raha isiku pangakontole laekumise päevani, vaid kuni tasumise aluseks olnud haldusakti muutmise või kehtetuks tunnistamise päevani ehk raha ettemaksukontole laekumiseni. Ettemaksukontolt kantakse raha isiku nõudmisel tema pangakontole viivitamata.
 
Intressile seatakse ülempiir, milleks on maksunõude suurus (analoogne tsiviilkohtu praktikaga). Muudatuse jõustumise hetkeks tekkinud ning maksunõuet ületavat intressivõlga ei kustutata, kuid muudatuse jõustumise päevast intressi juurde ei arvestata.
 
Tänaseid eelaresti võimalusi täiendatakse maksuhalduri õigusega pöörata kohtu loal sissenõue ka maksukohustuslase rahalistele nõuetele ja varalistele õigustele. Maksuhaldurile antakse õigus taotleda kohtult nö eelaresti korras luba pöörduda maksukohustuse täitmise tagamiseks kohtutäituri poole, kui teiste täitetoimingute sooritamine ei ole võimalik või see ei oleks suure tõenäosusega tulemuslik.
 
Seadus plaanitakse jõustada 2011. aasta 1. jaanuaril.

Rahandusministeerium


Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!