Reede, 13 Mai 2016 11:19

Kes peab allkirjastama majandusaasta aruande?

BDO Eesti vandeaudiitorid Ree Teinberg ja Liina Oolup
BDO Eesti vandeaudiitorid Ree Teinberg ja Liina Oolup Fotod: Gert Kelu

Majandusaasta aruande allkirjastamine on allkirjastamise hetkel esindusõigust omavate juhatuse liikmete pädevuses, kirjutavad BDO Eesti vandeaudiitorid Ree Teinberg ja Liina Oolup.

Kui juhatuse liikmed äriühingus, sihtasutuses või mittetulundusühingus aasta jooksul vahetuvad, siis allkirjastab aruande siiski selle koostamise ajal ametis olev juhatus.  Raamatupidamise seaduse § 25 lõikele 3 järgi peab majandusaasta aruande allkirjastamata vähemalt üks raamatupidamiskohustuslase tegevjuhtkonna liige või füüsilisest isikust ettevõtja.

Äriseadustiku § 181 ja § 307 sätestatud esindusõiguse kohaselt võib osaühingu ja aktsiaseltsi majandusaasta aruande allkirjastada iga juhatuse liige üksi, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud, et juhatuse liikmed esindavad ühingut mitmekesi või ühiselt.

Tänavu 1. veebruaril jõustunud sihtasutuste seaduse ning mittetulundusühingu seaduse muudatusega tunnistati kehtetuks nõue sihtasutuste ja mittetulundusühingute puhul, mille kohaselt pidid seni sihtasutuste ja mittetulundusühingute kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutama alla kõik juhatuse liikmed. Alates veebruarist tuleb erisuseta (tavapärane esindusõigus) MTÜ või SA puhul aruanne allkirjastada vähemalt ühe juhatuse liikme poolt.

Vaata ka http://www.rik.ee/et/ettevotjaportaal/majandusaasta-aruanne

Peale majandusaasta aruande allkirjastamist tegevjuhtkonna poolt esitatakse see audiitorile (juhul kui audiitorkontrolli vajadus eksisteerib). Tegevjuhtkond esitab majandusaasta aruande kasumi jaotamise ettepaneku ja audiitori arvamuse kõrgema juhtorgani liikmetele (näiteks äriühingu puhul nõukogule), kui selline organ on olemas.

Seejärel esitatakse majandusaasta aruanne omanikele, kes selle kinnitavad ning võtavad vastu kasumi jaotamise otsuse. Mittetulundusühingu ja sihtasutuse puhul kinnitab aruande nõukogu.

Toetajad

IKS logo 1
Jaga:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes