Esmaspäev, 26 Veebruar 2018 13:36

Kasutamata maksusoodustuste jagamine abikaasaga

Abikaasad traditsioonilist ühist tuludeklaratsiooni 2017. aasta eest esitada ei saa, kuid on võimalus oma kasutamata maksusoodustused üle kanda abikaasa tuludeklaratsioonile, teatab maksu- ja tolliamet.
Abikaasad traditsioonilist ühist tuludeklaratsiooni 2017. aasta eest esitada ei saa, kuid on võimalus oma kasutamata maksusoodustused üle kanda abikaasa tuludeklaratsioonile, teatab maksu- ja tolliamet. pixabay.com
Abikaasad traditsioonilist ühist tuludeklaratsiooni 2017. aasta eest esitada ei saa. Küll on aga võimalus oma kasutamata maksusoodustused üle kanda abikaasa tuludeklaratsioonile, teatab maksu- ja tolliamet.

Üle saab kanda

  • üldise maksuvaba tulu kasutamata jäänud osa kuni 2160 eurot;
  • eluasemelaenu intresside kasutamata jäänud osa;
  • koolituskulude kasutamata jäänud osa;
  • laste maksuvaba tulu kasutamata jäänud osa.

Üldist maksuvaba tulu saab jagada ainult tingimusel, kui üks abikaasa ei saanud 2017. aastal tulu või tema tulu oli väiksem kui 2160 eurot. Sel juhul saab ta kasutamata maksuvaba osa üle anda teisele abikaasale, kui abikaasade maksustatav tulu ei ületa kokku 50 400 eurot kalendriaastas. Maksimaalne ülekantav summa saab olla 2160 eurot.

Eluasemelaenu intressi ja koolituskulu maksustatavat tulu ületava summa abikaasa deklaratsioonile ülekandmisel kehtivad samad piirangud, mis üksikdeklaratsioonidele: maksimaalne mahaarvatav summa ühe deklaratsiooni kohta on 1200 eurot, millest eluasemelaenu intresside osa maksimaalselt 300 eurot.

Näide 1

Abikaasa A aastatulu on 51 000 eurot, abikaasa B aastatulu on 500 eurot.
Kuna abikaasade aastatulu kokku ületab 50 400 eurot, siis ei saa abikaasa A kasutada abikaasa  kasutamata jäävat maksuvaba tulu (2160 – 500 = 1660 eurot).

Näide 2

Abikaasa A aastatulu on 30 000 eurot, abikaasa B aastatulu on 1000 eurot.
Kuna abikaasade aastatulu kokku on 31 000 eurot (vähem kui 50 400 eurot), siis saab abikaasa A kasutada abikaasa B kasutamata jäänud maksuvaba tulu 1160 eurot (2160 – 1000 = 1160).

Näide 3

Abikaasa A aastatulu on 49 000 eurot, abikaasa B aastatulu on 1000 eurot.
Abikaasade aastatulu kokku on 50 000 eurot (vähem kui 50 400 eurot). Kuigi abikaasal B jääb kasutamata 1160 eurot maksuvaba tulu (2160 – 1000 = 1160), siis abikaasa A saab sellest kasutada ainult 400 eurot, ehk osa, mis jääb puudu 50 400 euro piirist (49 000 + 1000 = 50 000).

Näide 4

Abikaasa A aastatulu on 47 000 eurot, abikaasa B aastatulu on 1420 eurot.
Abikaasade aastatulu kokku on 48 420 eurot. Abikaasa B kasutamata jääv maksuvaba tulu osa on 740 eurot (2160 – 1420 = 740), mille abikaasa A saab kõik ära kasutada.

Soodustuste ülekandmine elektroonsel tuludeklaratsioonil

  • Soovitame esimesena esitada oma tuludeklaratsiooni sellel abikaasal, kelle aastatulu on väiksem või kellel on mahaarvatavaid soodustusi rohkem.
  • Kasutamata jäänud maksuvaba tulu, täiendava laste maksuvaba tulu, eluasemelaenu intresside ja koolituskulude abikaasa deklaratsioonile ülekandmist pakub süsteem automaatselt. Käsitsi midagi deklaratsioonile märkima ei pea.
  • Soodustuste ülekandmise soovi korral tuleb sisestada abikaasa isikukood ja seejärel kantakse need automaatselt abikaasa deklaratsioonile.
  • Abikaasa esitab seejärel oma deklaratsiooni ja kinnitab soodustuste vastuvõtmist. Soodustuste vastuvõtmisest on õigus ka loobuda.
  • Kui isikul kasutamata maksusoodustusi ei ole, siis süsteem nende ülekandmise võimalust ka ei paku.

Pildil: süsteem pakub deklaratsiooni esitajale võimalust kasutamata maksusoodustused (mahaarvamised) abikaasa deklaratsioonile üle kanda. Deklaratsioonile tuleb märkida abikaasa isikukood.

maksusummad

Pildil: soodustused on üle kantud abikaasa tuludeklaratsioonile „Mahaarvamiste jagamine“. Soodustuste kasutamiseks tuleb vajutada nupule „Kanna andmed deklaratsioonile“.

EMTA andmed

Üldine info 2017. a maksusoodustuste kohta

Maksuvaba tulu suurus 2017. aastal

Üldine maksuvaba tulu aastas     2160 eurot
Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral     2832 eurot
Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetushüvitise saamisel     768 eurot

Eluasemelaenu intressid, koolituskulud ja annetused

Eluasemelaenu intresse, koolituskulusid ja annetusi saab tulust maha arvata kokku kuni 1200 eurot ühe deklaratsiooni kohta. Eluasemelaenu intresse saab sealhulgas maha arvata kuni 300 eurot.

Näide

2017. aastal on makstud eluasemelaenu intresse 400 eurot ja koolituskulu 500 eurot (kokku 900 eurot).
Tulust saab maha arvata eluasemelaenu intresse 300 eurot ja koolituskulusid 500 eurot (kokku 800 eurot).

Laste maksuvaba tulu kasutamine

Alates teisest lapsest saab täiendavat maksuvabastust 1848 eurot kuni 17 aasta vanuse lapse kohta. Muudatus võrreldes 2016. aastaga on see, et deklareerida võib ka abikaasa laste andmeid. Kui abikaasa või lapse teine vanem lapse andmeid ei deklareeri, siis võib deklaratsioonile kanda nii oma lapsed, abikaasa lapsed kui ühised lapsed.

Toetajad

IKS logo 1
Jaga:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes