gif Company 930x140 ee

 

13.02.2020 Neljapäev

Autoliisingu lepingutest ja auto kajastamisest

Toomas Villems, vandeaudiitor
Toomas Villems, vandeaudiitor Foto: Erakogu
Kas autoliisingu lepingute puhul (kapitalirent ja kasutusrent) tohib auto kajastada põhivarana? Kui ei, siis miks?

Vastab Toomas Villems, vandeaudiitor

Autoliisingu lepingud on üks rendilepingute liik. Rendilepingut loetakse kapitalirendiks juhul, kui kõik olulised vara omandiga seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule, vastasel juhul loetakse rendilepingut kasutusrendiks. Rendilepingute liigitamine kapitali- või kasutusrendiks sõltub tehingu sisust, mitte lepingu juriidilisest vormist ega varaobjekti omandisuhtest.

Eesti finantsaruandluse standardi alusel kajastatakse rendilepinguid, mis vastavad Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 9 „Rendilepingud” punktide 11 või 12 kohaselt kapitalirendi kriteeriumitele, raamatupidamisarvestuses ja aruannetes kui kapitalirendilepinguid, hoolimata asjaolust, et juriidiliselt või vormiliselt võidakse neid nimetada kasutusrendilepinguteks.

Kui rendileping klassifitseerub eelkirjeldatud kriteeriumite alusel kapitalirendiks, peavad rentnikud kapitalirendi teel renditud vara (kaasa arvatud autod) kajastama oma bilansis põhivarana. Kui rendileping klassifitseerub juhendi RTJ 9 kriteeriumite alusel kasutusrendiks, ei tohi rentnikud kasutusrendi teel renditud vara bilansis arvele võtta, vaid kajastavad rendilepingust tulenevad kasutusrendi maksed rendiperioodi jooksul kasumiaruandes lineaarselt kuluna.

gif Company 930x140 ee

 

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes