Esmaspäev, 21 Mai 2018 10:30

Ameerika Ühendriikidest pärit toodetele võidakse kehtestada täiendavad tollimaksud

17. mail 2018 jõustunud rakendusmäärusega 2018/724 plaanib Euroopa Liit kohaldada Ameerika Ühendriikide suhtes kaubanduspoliitilisi meetmeid, kehtestades teatavate Ameerika Ühendriikidest pärit toodete liitu importimisel täiendavad tollimaksud. Kaubanduspoliitika meetmeid kohaldatakse selliste Ameerika Ühendriikidest pärit toodete suhtes, mille tarnetest liit olulisel määral ei sõltu. Maksu- ja tolliamet teatab, millal plaanitakse täiendavaid tollimakse kohaldada ja millistele toodetele need ei rakendu.

Täiendavaid tollimakse võidakse kohaldada kahes etapis:

  • esimeses etapis võib määruse I lisas loetletud toodete impordi suhtes alates 20. juunist 2018 kehtestada kuni 25% suuruse väärtuselise imporditollimaksu;
  • teises etapis võib II lisas loetletud toodete impordi suhtes kehtestada täiendavalt kuni 10%, 25%, 35% või 50% suuruse väärtuselise imporditollimaksu

alates 23. märtsist 2021 või

alates viiendast päevast pärast seda, kui WTO vaidluste lahendamise organ võtab vastu otsuse, et Ameerika Ühendriikide kaitsemeetmed ei ole kooskõlas WTO lepingu asjakohaste sätetega, kui see toimub varasemal kuupäeval.

Täiendavad tollimaksud ei rakendu:

  • lisades loetletud toodetele, millele on tollimaksuvabastusega või vähendatud tollimaksuga impordilitsents välja antud enne käesoleva määruse jõustumist;
  • lisades loetletud toodetele, mille puhul importijad saavad tõendada, et kõnealused kaubad eksporditi USAst liitu enne kuupäeva, mil asjaomase toote suhtes hakati kohaldama täiendavaid tollimakse.

Lisainfo

    Täiendavad tollimaksud Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele »

Toetajad

IKS logo 1
Jaga:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes