28.11.2014 Reede

Pürotehniliste toodete müügi kohta tuleb infot säilitada 10 aasta jooksul

Valitsus kiitis heaks ja saatis Riigikokku arutamiseks lõhkematerjaliseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega tagatakse nõuetele mittevastavate või ohtlike pürotehniliste toodete leviku tõhusam piiramine.

Pürotehniliste toodete müügi kohta tuleb infot säilitada 10 aasta jooksul
Pürotehniliste toodete müügi kohta tuleb infot säilitada 10 aasta jooksul Foto: PM

Eelnõu järgi kohustatakse ettevõtjaid alates 2015. aasta 1. juulist säilitama kümne aasta jooksul infot selle kohta, millistelt ettevõtjatelt on nad pürotehnilisi tooteid saanud ja milliseid ettevõtteid on nad ise selliste toodetega varustanud. Müüki tarbijatele nõue ei puuduta.

Muudatus on vajalik parema jälgitavuse tagamiseks, et juhtudel, kui toode osutub nõuetele mittevastavaks või ohtlikuks, oleks võimalik selline toode üles leida ning vajadusel tarbijaid teavitada või kutsuda tarbijaid toodet tagastama.

Ettevõtjad selleks eraldi registrit või arvestust pidama hakkama ei pea, kui vastav informatsioon on leitav näiteks saatelehtedelt, mida säilitatakse piisavalt kaua. Senine regulatsioon eeldas ettevõtjatelt samuti selle info säilitamist, kuid täpsustatud ei olnud, kui pika aja vältel.

Eelnõuga võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/29/EL pürotehniliste toodete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

Pürotehniliste toodete importijaid ja levitajaid on Eestis suurusjärgus 80 ettevõtet.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes