Esmaspäev, 01 Juuni 2015 12:01

Laste tuleviku tarbeks säästab ligi kaks kolmandikku vanemaist

Oma laste tuleviku tarbeks paneb raha kõrvale 64 protsenti lapsevanematest ja vaid kaks protsenti uuringus osalenutest ei pea seda oluliseks.
Oma laste tuleviku tarbeks paneb raha kõrvale 64 protsenti lapsevanematest ja vaid kaks protsenti uuringus osalenutest ei pea seda oluliseks. Reuters

Swedbanki eraisikute rahaasjade teabekeskuse värske uuringu andmeil kogub ligi kaks kolmandikku lapsevanematest raha oma laste tuleviku kindlustamiseks ja kõige olulisemaks peetakse raha kogumist õppimisega seotud kulude katmiseks.

Oma laste tuleviku tarbeks paneb raha kõrvale 64 protsenti lapsevanematest ja vaid kaks protsenti uuringus osalenutest ei pea seda oluliseks. Suurim osa ehk 69 protsenti laste tarbeks kogujatest on 35- kuni 49-aastased inimesed, kes elavad peamiselt Tallinnas ning Põhja- ja Lääne-Eestis, teatas Swedbank BNS-ile. Kui Eesti erinevates piirkondades on kogujatest vanemate hulk ülekaalus, siis Virumaal on vastupidi ja mittekogujaid on kogujatest veidi enam ehk 56 protsenti.

Laste tuleviku jaoks raha kogumine on eelkõige seotud perekonna üldise finantsolukorraga ning olulist rolli mängib vanemate amet ja sissetulek. Mida kõrgem on sissetulek, seda suuremad on ka võimalused raha kõrvalepanekuks. Lastele kogumise peamise põhjusena tuuakse välja hariduse omandamisega seotud kulude katmist. Kui 65 protsenti vastanutest kogub selleks, et laps saaks omandada hariduse Eestis, siis 49 protsenti peab oluliseks koguda raha lapse välismaale õppima saatmiseks.

„Haridust kogumiseesmärgina nimetasid enam linnades elavad lapsevanemad ehk kõrgema haridustaseme ja sissetulekuga juhid või tippspetsialistid,“ kommenteeris teabekeskuse juht Lee Maripuu. Veel peavad vanemad oluliseks toetada oma laste iseseisva elu alustamist, mille tarbeks kogub 38 protsenti vastanutest ja lapse esimese oma kodu soetamist, mida nimetas 18% vastanutest. Maripuu lisas, et lapsevanemad soovivad oma lapsi kindlustada ka selle vastu, kui vanemaga peaks midagi juhtuma. Selleks paneb raha kõrvale 37 protsenti lapsevanematest.

„Kuigi viimastel aastatel on Eestis säästjate arv kasvanud, on endiselt murekohaks, et paljudel peredel puudub säästupuhver või see on väga õhuke. Samuti on rahaasjade planeerimises peamiseks trendiks palgapäevast palgapäevani arveldamine ning sageli pikemaid finantsplaane ei tehta. Selles valguses on rõõmustav, et üle poole lapsevanematest kogub regulaarselt oma laste tuleviku tarbeks,“ võttis Maripuu uuringu tulemused kokku.

Küsitluse viis ajavahemikul 12.-19. maini Swedbanki eraisikute rahaasjade teabekeskuse tellimusel läbi uuringufirma TNS Emor.

Toetajad

IKS logo 1
Jaga:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes