27.05.2015 Kolmapäev

Laenu- ja liisingujäägi stabiilne kasv aprillis jätkus

Eesti ettevõtetele ja majapidamistele Eestis tegutsevatest pankadest väljastatud laenude ja liisingute kogumaht kasvas aprillis aastataguse ajaga võrreldes 3%. Finantseerimisportfelli maht suurenes kuuga 71 miljoni euro võrra, 15,4 miljardi euroni. Ligikaudu poole laenu- ja liisingujäägi kuisest kasvust moodustasid ettevõtete võlakohustused.

Eesti ettevõtetele väljastatud laenude ja liisingute kogumaht kasvas aprillis aastataguse ajaga võrreldes 3%.
Eesti ettevõtetele väljastatud laenude ja liisingute kogumaht kasvas aprillis aastataguse ajaga võrreldes 3%. Foto: Reuters

Ettevõtetele on kuu jooksul väljastatud uusi laene ja liisinguid umbes sama suures mahus kui eelmisel aastal. Uusi laene ja liisinguid anti ettevõtetele aprillis 769 miljoni euro ulatuses. Aprillis väljastatud uute pikaajaliste laenude maht jäi aga eelmiste kuudega võrreldes väiksemaks. Nii nagu eelmistel kuudel, väljastati aprillis enamik pikaajalistest laenudest kinnisvaraettevõtetele. Kahel viimasel kuul on pikaajalisi laene antud suuremas ulatuses ka põllumajandusettevõtetele.

Eluasemelaenude mahu aastakasv kiirenes aprillis 3,4%ni. Uusi eluasemelaene väljastati ligikaudu 82 miljoni euro ulatuses, umbes sama suures mahus kui eelmise aasta sügisel. Majapidamiste muude laenude ja liisingute mahu kasv on samuti viimastel kuudel kiirenenud. Majapidamiste autoliisingu uusmüük on seejuures olnud kahel viimasel kuul ligikaudu 40% suurem kui eelmisel aastal keskmiselt. Autoliisinguid on majapidamised rohkem võtnud osaliselt eelmisel aastal jõustunud ettevõtete sõiduauto maksustamise muudatuste tõttu. Ettevõtetele on tänavu väljastatud autoliisingut vähem kui eelmisel aastal.

Pankade väljastatud laenude intressimäärad on püsinud mitu kuud samal tasemel. Ettevõtetele aprillis antud pikaajaliste laenude keskmine intressimäär oli 2,6% ja eluasemelaenude oma 2,2%.

Üle 60 päeva maksetähtaega ületanud laenude osatähtsus laenuportfellis jäi eelmise kuu 1,5% juurde. Pikemaajaliselt viivises olevate laenude kaetus provisjonidega on jäänud samaks, moodustades aprilli lõpus 80%.

Ettevõtete ja majapidamiste hoiuste kogumaht kasvas aprillis aastataguse ajaga võrreldes 7,8%. Hoiuste kogumaht suurenes kuuga 51 miljoni euro võrra, 10 miljardi euroni. See kasvas peamiselt majapidamiste hoiuste suurenemise tõttu, mille aastakasv oli aprillis 8,1%. Ettevõtete hoiused suurenesid kuuga vähe, üksnes 3 miljoni euro võrra.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes