30.10.2017 Esmaspäev

Esmaspäevast on võimalik avalikkusel märkida Efteni III fondi aktsiaid

Alternatiivne investeerimisfond Eften Real Estate Fund III AS kuulutas välja avaliku aktsiaemissiooni kogumahus 3,5 miljonit eurot pakkumishinnaga 14 eurot aktsia kohta; aktsiate märkimisperiood kestab 30. oktoobrist 10. novembrini.

Lisaks emiteeritakse suunatuna fondivalitsejale sama pakkumishinnaga 87 272 aktsiat, koguväärtusega 1,2 miljonit eurot. Aktsiaid saavad märkida 30. oktoobri kella 9.00 – 10. novembri kella 16.00 kõik füüsilistest ja juriidilistest isikutest investorid Eestis, kellel on väärtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaalis, teatas Eften.

Emissiooni järgselt noteeritakse fond alates detsembrist Nasdaq Tallinna börsil põhinimekirjas ning saab kaubeldavaks kõikidele investoritele.

Fond viib emissiooniga ellu lubaduse, mis sai antud fondi investoritele 2015. aastal ning mille suunas on seni tööd tehtud, ütles Eften Real Estate Fund III AS-i juhatuse liige Viljar Arakas. "Kuivõrd meie konservatiivse investeerimisstrateegiaga sobivaid investeerimisobjekte tänases kinnisvaraturu konjunktuuris napib, kaasame omakapitali vaid töös olevate investeeringute valmis ehitamiseks vastavalt fondi investeerimispoliitikale ning kavandatava Tähesaju Hortese arenduseks," lisas Arakas.

Fondi eesmärk ja peamine kohustus ligi 300 investori ees on Arakase sõnul endine – pakkuda stabiilset dividenditootlust ja head kapitali kasvu. 2015. aasta eest maksis fond investoritele 29,7 eurosenti dividende aktsia kohta, seda esimese tegevusaasta viie kuu eest. 2016. aasta eest tasus fond dividende 63 eurosenti aktsia kohta ehk kokku 1,5 miljoni euro ulatuses.

Fond maksab dividendideks 80 protsenti iga-aastasest vabast rahavoost ning oodatav iga-aastane dividendimäär on fondi dividendipoliitika kohaselt 4 – 8 protsenti aastas. Dividendi maksmise otsustab igal aastal fondi üldkoosolek. Aktsia hind on kasvanud 2015. aasta esmasemissiooni nominaalhinnaga, mis oli 10 eurot aktsia kohta, võrreldes 14 euroni, mis vastab fondi puhasväärtusele aktsia kohta seisuga 30. september 2017.

Fondi aktsionäride hulgas on Arakase sõnul kõik neli fondivalitseja töötavat partnerit ning seitse Efteni algset investorit. Kokku kuulub fondi omakapitalist üle 35 protsendi fondivalitseja aktsionäridele.

"On oluline garantii aktsionäridele, et me ei investeeri vaid investorite, vaid ka endi raha," märkis Arakas, kelle sõnul on kavas hoida ka börsile minekuga seoses kulud madalad. Fondi börsile viimise korraldab fondivalitseja Eften Capital ise koostöös juriidilise nõustaja Ellex Raidlaga. "Emissiooni ja noteerimisega kaasnevad küll mitmed kohustuslikud püsi- ja perioodikulud, kuid hoiame need maksimaalselt madalal tasemel. Oleme investoritele lubanud teha Tallinna börsi ajaloo odavaima IPO," ütles Arakas.

Fondi varade maht on seisuga 30. september 2017 kokku 91,1 miljonit eurot, millest omakapital moodustab 40,4 miljonit eurot. Fondi kinnisvarainvesteeringute puhastootlus ilma pangavõimenduseta on 7,7 protsenti ning investeerimisportfelli brutotootlus üüritulu baasilt on 9,1 protsenti Pangalaenude osakaal on kinnisvarainvesteeringutest 53 protsenti.

Fondi kahe esimese emissiooni käigus kaasatud kapital 24,8 miljonit eurot on investeeritud järgnevatesse objektidesse Balti riikides: Šiauliai linna südames asuv Saules Miestas kaubanduskeskus, Vilniuses asuv Ulonu ärimaja ja Laisves 3 büroohoone ning DSV logistikakeskused Riias, Vilniuses ja Tallinnas.

Käesoleva aasta kevadel viis Eften Real Estate Fund III AS läbi oma kolmanda avaliku aktsiaemissiooni, mille käigus kaasatud 6,3 miljonit eurot investeeriti Laagris asuvasse Hortese aianduskeskusesse ja uue Laagri Selveri arendusse ning osa kaasatud kapitalist suunati Riia DSV logistikakeskuse ümberehitusse.

Suurim fondi investeering on Leedus Šiauliais asuv esinduslik Saules Miestase ostukeskus, mille väärtus on 31,1 miljonit eurot seisuga 30. september 2017 ehk umbes kolmandik fondi varade mahust.

Eften Real Estate Fund III AS on ainus Eften Capitali valitsetav fond, mis teeb jaeinvestorile kättesaadavaks investeeringud suuremahulistesse ärikinnisvaraprojektidesse Balti riikides, mida iseloomustab stabiilne, lihtsalt ennustatav rahavoog ning mõõdukas kapitali kasv.

Vastavalt finantsinspektsioonis registreeritud fondi prospektile ja fondi põhikirjale võib fondi investeeringuid finantseerida pangalaenuga kuni 65 protsendi ulatuses. Omakapitali osakaal on igas uues investeeringus 35 protsenti või rohkem. Iga-aastane omakapitali tootluseesmärk on 15 protsenti aastas. Tegu ei ole garanteeritud fondiga.

Finantsinspektsioonis registreeritud Eften Real Estate Fund III AS on 10-aastane tähtajaline fond, millest kolm aastat on investeerimisperiood, viis aastat hoidmisperiood ja kaks aastat väljumisperiood. Börsil noteerimise järgselt muutub fond tähtajatuks.

Eften Real Estate Fund III AS on fondivalitseja Eften Capitali poolt 2015. aastal asutatud Balti riikide ärikinnisvarasse investeeriv alternatiivne kinnisvarafond. Eften Capital AS on 2008. aastal asutatud varavalitsemise ettevõte, mis tegeleb ärikinnisvarainvesteeringutega Balti riikides.

Eften Capital AS valitseb lisaks Eften Kinnisvarafond AS-i ja Eften Kinnisvarafond II AS-i. Eften Capitali grupp valitseb 43 ärihoonet, kus asub rohkem kui 900 üürnikku. Valitsetavate hoonete turuväärtus juuni lõpu seisuga on ligikaudu 500 miljonit eurot. Eften Capital AS on registreeritud finantsinspektsioonis ning tegutseb finantsinspektsiooni järelevalve all.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes