20.06.2011 Esmaspäev

Suvel töötavate alaealiste maksustamine Esile tõstetud

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Suvel töötavate alaealiste maksustamine Maret Hallikma,
vandeadvokaat,
advokaadibüroo LAWIN Lepik & Luhaäär

Alaealisele töötajale palga maksmisega ei kaasne tööandjale täiendavaid kohustusi. Levinud arusaam, et suveks õpilase töölevõtmisega tekib ülemäärane peavalu, ei pea siinkohal paika.


Tööandjate skeptilisus seoses õpilaste töölevõtmisega on mõneti mõistetav ja põhjendatud, sest näiteks töö raskusastme ja tööaja osas tuleb arvestada mitmete erisustega. Tööandja on kohustatud kõigega kursis olema ning rangelt järgima asjakohaseid nõudmisi, kui otsustab alla 18-aastase õpilase tööle võtta. Samas maksukohustuste arvestamine õpilasest töötaja palgalt ei ole sugugi keerulisem kui täiskasvanud töötajate puhul.

Ka alla 18-aastaste töötajatele kehtib maksude tasumisel maksusoodustus maksuvaba tulu näol. Summa, millele kehtib maksuvabastus, on ühes kuus 144 eurot. Selleks, et tööandja arvestaks maksuvaba tulu, on ka alaealise töötaja puhul vajalik esitada tööandjale vastavasisuline avaldus. Kuna kooliealiselt inimeselt ei saa oodata kursisolekut maksundusega, võiks tööandja sellise avalduse esitamise vajadusest töötajat informeerida. Õpilane võib ise tööandjale sellise avalduse kirjutada, aga soovitav on, et lapsevanem või eestkostja avalduse kinnitaks. Kui õpilane töötab suvel korraga mitme tööandja juures, saab maksuvaba tulu töötasult arvestada vaid üks tööandja.

Maksude ja maksete kinnipidamisel kehtib alla 18-aastastele töötajatele lihtsustatud kord, sest palgast tuleb maha arvestada vaid töötuskindlustusmakse, mis moodustab 2,8% töötaja brutopalgast. Kohustusliku kogumispensioni maksest ei saa alaealise töötaja puhul rääkida, sest see kehtib üksnes täiskasvanud töötajate puhul. Siinjuures on oluline märkida, et kogumispensionimakset ei peeta kinni ka juhul, kui töötaja saab või on juba saanud 18-aastaseks tööleasumisega samal aastal, makse kinnipidamise kohustus tekib järgnevast aastast.

Tulumaksu arvestamise puhul ei ole mingisuguseid erisusi võrreldes üle 18-aastaste töötajatega. Tavapäraselt tuleb brutopalgast lahutada tulumaksuvaba tulu (juhul, kui on esitatud sellekohane avaldus) ning eelnevalt välja arvestatud töötuskindlustusmakse summa. Allesjäänud palganumbri alusel toimub tulumaksu väljaarvutamine. Tulumaksumääraks on 21%. Ka sotsiaalmaksu arvestamisel ja maksmisel erisusi ei ole.

Tuludeklaratsiooni esitamine ei kuulu küll tööandja kohustuste hulka, aga vajadusel võiks alaealisele töötajale selgitada, millisel juhul ja kuidas peaks seda tegema. Mainida tasuks, et alla 144-eurose kuupalga (alla 1728-eurose aastapalga) puhul puudub kohustus tuludeklaratsiooni esitamiseks. Tuludeklaratsiooni kasutamine võib aga olla kasulik juhul, kui tööandja on eelnimetatud töötasult tulumaksu kinni pidanud, sest siis on tuludeklaratsiooni esitamisel võimalik saada tagasi kinnipeetud tulumaks. Tuludeklaratsiooni esitab alaealine enda nimel, kuid deklaratsiooni peab allkirjastama lapsevanem või seaduslik esindaja. Lapsevanem ei saa oma tuludeklaratsioonil deklareerida lapse tulusid.

On selge, et alaealise õpilase töölevõtmisel peab tööandja arvestama mõningaid erisusi, kuid tegelikult ei ole see üldse niivõrd suur peavalu kui arvatakse. On vaid käputäis kindlaid reegleid, mis sellises olukorras kohalduvad. Maksustamine, nagu eelnevast selgus, on tegelikult isegi lihtsam kui täiskasvanute puhul. Segaduse korral on tööandjal alati võimalus spetsialisti käest üle küsida. Kokkuvõttes ei ole alaealise õpilase tööle võtmine ülemäära koormav, nii et suvel võib julgelt anda noortele suurepärase võimaluse konstruktiivselt koolivälist aega veeta ja veidi taskuraha teenida.

Maret Hallikma,
vandeadvokaat,
advokaadibüroo  LAWIN Lepik & Luhaäär

Avaldatud RUP.ee PROFIUUDISTE rubriigis


Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes