TRK 1140x140 ee gif
Õigus
Teisipäev, 23 Juuli 2019 10:47

Leppetrahvist elu- ja äriruumi üürilepingus

Artikkel käsitleb leppetrahvi kokkulepete sõlmimist, leppetrahvi nõude esitamist elu- ja äriruumi üürilepingus ning kohustatud poole võimalikke vastuväiteid. Tulenevalt leppetrahvi kohta erisusi kehtestavatest sätetest võlaõigusseaduse (VÕS) üürilepingute regulatsioonis on võetud erilise tähelepanu alla üürileandja nõuded üürniku vastu ning üürniku kaitsemehhanismid. Artikkel käsitleb üksnes üürilepinguid, millele kohaldatakse VÕS-i elu- ja äriruumide regulatsiooni.
Teisipäev, 18 Detsember 2018 10:53

Üüritehingute maksukäsitlus

Tulumaksuseaduse (edaspidi – TuMS) § 16 lõige 1 sätestab, et tulumaksuga maksustatakse üür, rent, tasu hoonestusõiguse seadmise ja reaalkoormatise talumise eest ning seadusest või tehingust tuleneva eseme kasutamise piirangu talumise eest saadud muu tasu.
Sel aastal tuleb oma täpne elukoht registreerida kõigil neil, kel on praegu aadressiks märgitud vaid omavalitsus, näiteks linn või vald, vastasel juhul jääb inimene ilma mitmest teenusest, vahendas Aktuaalne Kaamera.

Kas lepingu lõpetamisega kaasneva kahju hüvitamist saaks käsitleda tüüptingimusena?

Neljapäev, 02 Oktoober 2014 15:45

Kellel lasub maakleritasu maksmise kohustus?

Üha enam kasutavad eluruumide üürileandjad elukutseliste maaklerite abi. Selle muudatuse kaasatoomise põhjuseid on mitmeid.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes