Õigus

Elu- ja/või äriruumi üürimisel võib ette tulla mitmesuguseid takistusi, samuti on tarvis koostada avaldus, kui üürilepingut on tarvis pikendada, üürisummat vähendada, lepingut üles öelda, sh erakorraliselt.

Neljapäev, 23 Jaanuar 2020 12:51

Nõuandeid üürilepingu sõlmimiseks

Üürisuhteid reguleerib võlaõigusseadus. Nii üürnikul kui ka üürileandjal on mõistlik tutvuda oma seaduslike õiguste ja kohustustega. Need lepingutingimused, mis on üürnikule võrreldes seaduses sätestatuga kahjulikumad, on võlaõigusseaduse järgi tühised.
Teisipäev, 23 Juuli 2019 10:47

Leppetrahvist elu- ja äriruumi üürilepingus

Artikkel käsitleb leppetrahvi kokkulepete sõlmimist, leppetrahvi nõude esitamist elu- ja äriruumi üürilepingus ning kohustatud poole võimalikke vastuväiteid. Tulenevalt leppetrahvi kohta erisusi kehtestavatest sätetest võlaõigusseaduse (VÕS) üürilepingute regulatsioonis on võetud erilise tähelepanu alla üürileandja nõuded üürniku vastu ning üürniku kaitsemehhanismid. Artikkel käsitleb üksnes üürilepinguid, millele kohaldatakse VÕS-i elu- ja äriruumide regulatsiooni.
Teisipäev, 18 Detsember 2018 10:53

Üüritehingute maksukäsitlus

Tulumaksuseaduse (edaspidi – TuMS) § 16 lõige 1 sätestab, et tulumaksuga maksustatakse üür, rent, tasu hoonestusõiguse seadmise ja reaalkoormatise talumise eest ning seadusest või tehingust tuleneva eseme kasutamise piirangu talumise eest saadud muu tasu.
Sel aastal tuleb oma täpne elukoht registreerida kõigil neil, kel on praegu aadressiks märgitud vaid omavalitsus, näiteks linn või vald, vastasel juhul jääb inimene ilma mitmest teenusest, vahendas Aktuaalne Kaamera.
qbill rup 255x300

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes