gif Company 930x140 ee

 

Kolmapäev, 08 Jaanuar 2020 08:27

Mis on ühis- ja mis lahusvara?

1. juulil 2010 jõustus kehtiv perekonnaseadus, mille sätteid kohaldatakse nii enne kui ka pärast 1. juulil 2010 omandatud vara jagamisel. Seejuures ei ole oluline, kas abielu lahutati enne 1. juulit 2010 või mitte. Et ühisvara jagada, tuleb kindlaks määrata aga ühisvara koosseis.
Esmaspäev, 08 Aprill 2019 12:38

Ühisvara jagamise keeruline tee

Kui abielu on lõplikult karile jooksnud, tasuks edasiste segaduste vältimiseks lõpetada ka varalised suhted. Nimelt juhul, kui abikaasad ei ole valinud abiellumisavaldusega varasuhet või on sõlminud abielu enne 01.07.2010 ega ole abieluvaralepinguga kehtestanud teistsuguseid varalisi suhteid, kehtib pooltele seadusjärgne varasuhe, milleks on varaühisuse varasuhe.

Riigikogu esimees Eiki Nestor kutsus Palangas Põhjala ja Balti riikide (NB8) parlamentide esimeeste kohtumisel üles ühisraha eest hoolt kandma, kokkulepetest kinni pidama ja vigadest õppima.

Mille alusel ja mis õigusega arestib maksuamet ühisvara, kui ei ole kedagi teavitanud? Minu teada ei saa ühisvara arestida, kuna ühel abikaasal ei ole võlgnevusi.

Vastab MTA spetsialist Reet:

Reede, 02 August 2013 10:19

Kuidas maksustatakse pärandi müüki?

Abikaasadel on ühisvarana soetatud elamukrunt, millele on abielu jooksul ehitatud elumaja. Elumaja ehitus on lõpetamata (s.t ei ole kasutuses - majakarp). Üks abikaasadest suri ning tema vara läks jagamisele. Elus olevale abikaasale jäi 1/2 pooleliolevast majast + 1/2 abikaasa pärandist. Kokku 3/4 kogu kinnistust. Kui elus olev abikaasa otsustab kinnistu müüa (krundi koos majaga), kas siis läheb tulumaksuga maksustamisele osa, mille ta sai abikaasalt päranduseks? Või läheb maksustamisele kogu 3/4 müügist saadud tulu?

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes