TRK 1140x140 ee gif
Töötukassa tellib järgmisel neljal aastal Tallinnas, Harjumaal ja Ida-Virumaal ligi 11 miljoni euro eest eesti keele õpet. Koolituse eesmärk on tööd otsivate inimeste eesti keele oskuse arendamine ning eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamine.
Teisipäev, 15 Mai 2018 13:25

Tööturu olukorra paranemine jätkub

Majanduse seis on jätkuvalt hea ning vajadus lisatööjõu järele püsib. Tööpuudus suurenes inimeste aktiivsuse tõusu tõttu.

Teisipäev, 15 Mai 2018 11:13

Nõudlus tööjõu järele püsib tugev

Hõivatute arv kerkis selle aasta esimeses kvartalis eelmise aasta kõrgest võrdlusbaasist hoolimata. Suurenes ettevõtjate arv, samas palgatöötajate hulk kahanes. Hõivatuid lisandus esialgsetel andmetel sektorisse, kuhu kuuluvad tööstus- ja ehitusettevõtted, eelkõige Lõuna- ja Kirde-Eestis.
Valitsus toetas 26. aprillil tasemeõppes osalemise toetust ja tööturukoolitust saavate inimeste ringi laiendamist nii, et juunist saaksid töötukassa pakutavas tasemeõppes osaleda ka kuni keskmist palka teenivad inimesed ja ka töövõtulepingu või muu võlaõigusliku lepingu alusel töötajad.
AS Sangar koondab oma suurpartneri Eton AB-ga sõlmitud hankelepingu lõppimise tõttu 65 töökohta.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes