Sotsiaalministeerium saatis 2020. aasta jaanuarikuu lõpus huvigruppidele arvamuse avaldamiseks Töötuskindlustuse seaduse ja tööturuteenuste ja –toetuste seaduse muutmise seaduseelnõu väljatöötamise kavatsuse. Maksumaksjate liit esitas arvamuse, millega tegi ettepaneku töötukassa senisel kujul likvideerida ja töötuskindlustusmakse kaotada.

Neljapäev, 20 Veebruar 2020 10:30

Uus töötukassa infosüsteem tõi muudatusi

Uus töötukassa infosüsteem muutis mitmete toetuste ja hüvitiste määramise täisautomaatseks – infosüsteem kontrollib e-Töötukassas sisestatud taotlused kõigest sekundite jooksul ning langetab koheselt ka hüvitise otsuse.   Töötukassa maksis eelmisel aastal enam kui 150 000 inimesele ühtekokku üle 358 miljoni euro jagu toetusi ja hüvitisi. Nutikam süsteem aitab vähendada riski, et vigaselt sisestatud andmete pärast mõne olulise toetuse maksmine hilineb.

Paljudele neist tuhandetest inimestest on makstav toetus ainus sissetulekuallikas, mistõttu on igasugused eksimused ja häired töös lubamatud. Seetõttu oli meie jaoks süsteemi loomisel kõige kriitilisem küsimus see, kuidas tagame igal ajahetkel platvormi stabiilse toimimise ja turvalisuse," ütles süsteemi välja töötanud Finestmedia divisjonijuht Lauri Esko pressiteates.

Esko sõnul aitab uus süsteem hoida kokku ka töötukassa töötajate väärtuslikku tööaega, mis kulus seni andmete käsitsi sisestamisele ja taotlustes sisalduva teabe kontrollimisele. Kuna uus infosüsteem kontrollib andmete vastavust erinevatesse registritesse tehtud päringutega, otsustab see andmete sobivuse korral täiesti iseseisvalt, kas inimesel on õigus hüvitisele, millise perioodi vältel ja mis suuruses.

Uuenduslik süsteem kiirendab ka otsuste kinnitamist.

Seni kinnitas juhatuse liige otsuste paki käsitsi oma digiallkirjaga. Nüüd aga kontrollib süsteem kõikide andmete korrektsust ning kinnitab otsuste paki automaatselt asutuse digitempliga, millel on õiguslikult allkirjaga võrdne jõud," rääkis Esko.

Töötukassa juhatuse liikme Erik Aasa sõnul langetab uus süsteem igas kuus keskmiselt 1350 automaatset töötuskindlustushüvitise määramise otsust ja 1215 töötuskindlustushüvitise maksmise lõpetamise otsust.

Täisautomaatselt langetatud otsuste hulk moodustab täna 50 protsenti kõigist töötus­kindlustushüvitisi ja töötutoetusi puudutavatest otsustest. Ma olen kindel, et aja möödudes ja sisestatavate andmete kvaliteedi paranedes see osakaal kasvab ning ühel päeval langetab infosüsteem valdava enamuse hüvitisotsustest," sõnas Aas.

Töötuskindlustushüvitist on sel aastal võimalik saada maksimaalselt 1656,33 eurot kuus.
Neljapäev, 28 November 2019 12:35

Töötukassast saab abi ka tööandja

Vähenenud töövõimega inimese töötamise toetamisel ja värbamisel tasub arvestada, et siin on Töötukassal mitmeid toetusi ja meetmeid ka tööandjale.
Sobivate oskustega tööjõu puudumine jooksutab nii mõnegi tööandja „kõvaketta“ kokku. Abiks saavad tulla Töötukassa tööandjate konsultandid, kelle ülesandeks on tööandjaid igakülgselt toetada ja oma piirkonna tööelu edendada. Töötukassa teenused on tööandjale tasuta.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes