Töölepingu seadus võimaldab teatud juhtudel tööandjal töötajaga töölepingut ühepoolselt lõpetada, mõnel juhul isegi etteteatamistähtaega järgimata.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Esmaspäev, 19 Aprill 2021 10:39

Kaitse töölepingu ülesütlemisel

Millal ei või tööandja töölepingut üles öelda?

Haiguslehe lõppedes sain arstilt tõendi selle kohta, et minu endine töö on tervise tõttu vastunäidustatud. Tööandja ütles, et kergemat tööd tal pakkuda ei ole ja kirjutagu ma ise lahkumisavaldus. Kas tõesti pean ise lahkumisavalduse kirjutama? Kas mul on hiljem õigust töötuskindlustushüvitisele?

Kui töötaja soovib töölepingu erakorraliselt üles öelda, siis kuidas tuleks tal seda korrektselt teha? Millised võimalused on sellises olukorras tööandjal?

Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu kõneles nädala algul Kuku Raadio tööminutite saates  töötaja hoiatamisest ja  töötaja rikkumise tõttu töölepingu ülesütlemisest.

right banner 2024 est konference