Haiguslehe lõppedes sain arstilt tõendi selle kohta, et minu endine töö on tervise tõttu vastunäidustatud. Tööandja ütles, et kergemat tööd tal pakkuda ei ole ja kirjutagu ma ise lahkumisavaldus. Kas tõesti pean ise lahkumisavalduse kirjutama? Kas mul on hiljem õigust töötuskindlustushüvitisele?

Kui töötaja soovib töölepingu erakorraliselt üles öelda, siis kuidas tuleks tal seda korrektselt teha? Millised võimalused on sellises olukorras tööandjal?

Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu kõneles nädala algul Kuku Raadio tööminutite saates  töötaja hoiatamisest ja  töötaja rikkumise tõttu töölepingu ülesütlemisest.

Tõenäoliselt leiab enamus tööandjaid end varem või hiljem olukorrast, kus töömahu vähenemise, töö lõppemise või muu töö ümberkorraldamise tõttu peab ta vajalikuks mõne töötaja koondada. Kui esineb koondamisolukord, siis vastavalt töölepingu seadusele peab tööandja muuhulgas teatama töötajale töölepingu ülesütlemisest ette seaduses sätestatud päevade võrra (või hüvitama vähem etteteatatud päevad rahas) ning maksma töötajale koondamishüvitist.

Suur osa töölepingutest lõppeb ühe lepingupoole ülesütlemisavalduse alusel. Töölepingu korralisel ülesütlemisel töötaja poolt ei esine reeglina probleeme. Samas töölepingu erakorralisel ülesütlemisel on vaidluse tekkimise tõenäosus suurem. Üheks peamiseks vaidluse põhjustajaks on töölepingu seaduse (TLS) § 91 lg-s 2 sätestatud töötaja õigus tööleping erakorraliselt üles öelda viitega tööandjapoolsele kohustuse olulisele rikkumisele.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes