gif Company 930x140 ee

 

Küsimused-vastused: Tööinspektsioon
Eesti Töötukassa igapäevatöö on viia kokku tööandjad ja tööd otsivad inimesed ning pakkuda neile selleks vajalikku nõu ja teenuseid. Ehkki paljudele seostub töötukassa eelkõige töötuskindlustushüvitiste väljamaksmisega, on organisatsioon suunanud üha enam tegevusi ka töökaotuse ennetamisele. Samuti on töötukassa klientideks tööandjad, kes vajavad tuge uute töötajate leidmisel, töökohtade loomisel ja kohandamisel ning majandustegevuse ümberkorraldamisel, kirjutab Eesti Töötukassa personali juht Kristiina Palm.

Kohus on minu hinnangul olulisim kolmest võimust, mis me endi mõistmiseks oleme loonud. Konkreetses inimesi puudutavas küsimuses ütleb just kohus viimase sõna.

Olen olnud mitmeid kordi töövõimetuslehel küünarliigese põletiku tõttu, mida arsti sõnul põhjustab käte ülekoormamine tööl. Arst ütles ka, et peale töölt eemalolekut ja ravi tuleb tööle naasmisel vähendada töökoormust, sest muidu võib haigus korduda. Kas seaduse järgi on tööandja kohustatud töökoormust vähendama?  
Teen pidevalt hooldustöid õues ja tunnen talvel miinuskraadidega, et kehal on külm. Olen juba saanud ka natuke külmetada. Kas mul on õigus nõuda tööandjalt paremaid tingimusi õues töötamiseks?

Tööportaali CV Keskus tööturu-uuring näitab, et tööjõupuudus on suurendanud iga teise töötaja töökoormust ja muutnud ettevõtete eesmärkide saavutamise raskeks, uute töötajate värbamist takistavad aga töövõtjate ebapiisavad oskused ja kõrged palgaootused.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes