TRK 1140x140 ee gif
Tööõigus ja tööturg

Eesti Panga teatel suurenes tööjõukulude osa sisemajanduse koguproduktis 2014. aasta jooksul kahe protsendipunkti võrra 46,5 protsendilt 48,5 protsendini, tööjõukulude kiire kasv võib kahandada investeerimisvõimalusi.

Neljapäev, 19 Märts 2015 12:41

Euroala suurim tööjõukulude tõus oli Eestis

Eesti tööjõu tunnikulude kasv möödunud aasta neljandas kvartalis ulatus Eurostati andmetel 6,5 protsendini, mis tunduvalt ületas euroala keskmist 1,1 protsendilist tõusu, ka teistes Balti riikides jäi kasv keskmisest kindlalt kõrgemale: Lätis 6,1 ja Leedus 5,7 protsenti.

Vastu võetud 04.12.2014
https://www.riigiteataja.ee/akt/109122014022

Jõustumise kp: 12.12.2014
Avaldamismärge: RT I, 09.12.2014, 22

Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord

Kultuuriministri 26.11.2014 määrus nr 9
https://www.riigiteataja.ee/akt/128112014020

Jõustumise kp: 01.12.2014
Avaldamismärge: RT I, 28.11.2014, 20

Vabariigi Valitsuse 24. aprilli 2014. a korralduse nr 174 „Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2014. aastaks määratud tööjõu- ja majandamiskulude jaotus, investeeringute ja investeeringutoetuste objektiline liigendus ning ministeeriumide ja nende valitsemisala riigiasutuste 2014. aasta tegevuskavad“ muutmine

Vastu võetud 24.10.2014
https://www.riigiteataja.ee/akt/328102014003

Jõustumise kp: 24.10.2014
Avaldamismärge: RT III, 28.10.2014, 3

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes