Tööinspektsioon korraldas eile üle-eestilise ehitusplatside sihtkontrolli, mil ühe päeva jooksul tegid 21 tööinspektorit kokku 83 kontrolli ja tuvastas esialgsetel andmetel 181 õigusaktide rikkumist, millest 47 olid nii ohtlikud, et tuli töö peatada või töövahendi kasutamine keelustada.

Täna toimuva üle-eestilise sihtkontrolliga juhib Tööinspektsioon tähelepanu ehitusplatsidel töötajaid ohustavatele probleemidele.

Tööinspektsiooni andmetel toimus tänavu esimesel poolaastal 2029 tööõnnetust, millest 1635 lõppesid kerge ning 385 raske kehavigastusega, õnnetuse tagajärjel suri üheksa töötajat. Täpsustamisel on 87 juhtumi asjaolud, nende hulgas kaks surmaga lõppenud õnnetust.