Neljapäev, 22 Oktoober 2020 12:24

Aastaaruande esitamise tähtaja mõjud

2020. aasta märtsikuus võeti vastu seaduste muudatus, mis võimaldab esitada ettevõtte raamatupidamise aastaaruande tavapärasest ühekordselt hiljem ehk 31. oktoobriks 2020.

Riigikohtu halduskolleegium (edaspidi kohus) nõustus 12. mai 2020 otsuses 3-18-989, et äriühingu omakapitali 2011.–2012. aastal tehtud sissemaksed tuli ära deklareerida 2015. aasta jaanuari TSD lisas 7. Kui seda õigeaegselt ei tehtud, siis deklaratsiooni parandusi sai esitada 3 aasta jooksul, st kuni 12. veebruarini 2018.

Neljapäev, 30 Aprill 2020 08:43

Täna on tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg

Maksu- ja tolliamet (MTA) tuletab meelde, et tuludeklaratsioonide esitamise ametlik tähtaeg on täna, kuid eriolukorra tõttu saab deklaratsioone esitada nii elektrooniliselt kui ka paberil kauem.

Erakorralise olukorra tõttu pikendab sotsiaalkindlustusamet nende puuetega inimeste puude raskusastme kestuse ja sotsiaaltoetuse maksmise tähtaega kuue kuu võrra, kellel on vaja puude määramist pikendada.
Kolmapäev, 20 Veebruar 2019 10:59

436 000 inimest on oma tulud deklareerinud

Kolmapäeva hommikuks oli tuludeklaratsiooni esitanud 435 963 inimest.