Neljapäev, 22 Oktoober 2020 10:00

TTJA hoiatab: raudtee pole pildistamiseks

Viimasel ajal on sagenenud sotsiaalmeedias, ajalehtedes ja televisioonis levivad kaadrid, mis kujutavad inimest viibimas kas raudteel või selle ohtlikus läheduses. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet (TTJA) paneb inimestele südamele mitte käia raudteedel poseerimas, pildistamas ja filmimas, kuivõrd sealt edasi on õnnetusteni vaid üks samm. Kokku on Eesti raudteedel tänavu juhtunud seitse õnnetust, mida on vähem kui mullu.

Valitsus suunab lisaeelarvega ca 40 miljonit teedesse ning toetab langenud veomahtudega raudteesektorit 17 miljoni euroga.

Peame kriisis suunama rohkem raha majandusse ning saame tänu sellele pakkuda inimestele tulevikuks kvaliteetsemat transporditaristut. Majanduse elavdamiseks suurendame riigi kui tellija rolli turul juba sel aastal,“ ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Kohalikud omavalitsused saavad lisaeelarvega läbi tasandusfondi teede ja tänavate remondiks ning kruusateede kõvakatte alla viimiseks täiendavalt 30 miljonit eurot. Ühtlasi saab Maanteeamet ehitusmahtude suurendamiseks täiendavalt 10 miljonit eurot, mis suunatakse samuti peamiselt kruusateedele katete ehitamiseks.

Lisaks teedele võimaldab lisaeelarve toetada raudteesektorit.

Märtsi lõpus valminud uuring näitas, et maanteedel kaubaveomahud pole langenud, kuid sama ei saa öelda raudtee kohta. Reisijate- ja kaubaveo mahud on märkimisväärselt kahanenund ning nii Elroni kui ka Operaili toimetulek on saanud kõvasti mõjutada,“ sõnas Aas.

Valitsus kavatseb lisaeelarvega toetada raudteesektorit täiendava 17 miljoni euroga, millega võimaldatakse AS Eesti Raudteel toetada langenud veomahtudega ettevõtteid ja ära hoida raudtee veotariifide hinnakasv.

Eesti sadamates käideldud kaubamaht kasvas mullu 35,9 miljoni tonnini, mida on 3% rohkem kui 2017. aastal. Raudtee kaubamaht kasvas võrreldes 2017. aastaga 2% ehk 27,8 miljoni tonnini.

Elron ja raudteelaste ametiühing sõlmisid neljapäeval kollektiivlepingu, mille tulemusel tõusevad raudteelaste töötasud sel aastal 6 kuni 10 protsendi võrra.

Jõulude eel allkirjad saanud Riisipere-Turba raudteliini taastamine toob rööpad peamiselt vanale asukohale, vaid Riisiperes muutub veidi trassi asukoht.