Rahandusminister Sven Sester ei toeta statistikaameti kavatsust alustada sel aastal 300 euro suuruse sunniraha rakendamist nende ettevõtete suhtes, kes ei esita 1. juuliks ettevõtte kompleksset majandusaasta aruannet (EKOMAR).

Rahandusminister Sven Sester toetab teise samba pensionifondide investeeringuid Eesti majandusse, mille tarvis kaalutakse Eesti riigi omanduses olevate ettevõtete võlakirjade Eestis emiteerimist ja aktsiapositsioonide turule toomist.

Rahandusminister Sven Sesteri sõnul on vaja riigifirmade nõukogusid tugevdada ja võimalusel kaasata riigiettevõtetesse erakapitali.

Rahandusminister Sven Sester ei toeta Vabaerakonna ideed kehtestada sotsiaalmaksule lagi 4,5-kordse mediaanpalga tasemel.