Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus näeb võimalusena vähendada kõigile kehtivat üldist tulumaksumäära 13–15 protsendile nii, et riiklik tulumaks kaoks üldse ära ja kogu tulumaks laekuks kohalikele omavalitsustele.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul tooks Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) kavandatav üleilmne ettevõtte tulumaksu alammäär Eestile pigem kahju kui kasu.

Rahandusministeerium koostas valitsuse ülesandel esmase ülevaate riigi osaluste põhjuste kohta koostöös äriühinguid valitsevate ministeeriumite ja konkurentsiametiga; nendele tuginedes esitas rahandusminister valitsusele ettepanekud riigile kuuluva ettevõtluse ja vara revisjoniks.