TRK 1140x140 ee gif
Tööõigus ja tööturg

Töötukassast planeeritakse võtta tööpraktikale praktikanti (selle perioodi eest temale tasu ei maksta). Pärast praktika lõppu, mitte hiljem kui 4 kuu pärast, sõlmitakse temaga tööleping. Mis hetkel peaks tööandja töötamise registreerida?

Vastab MTA spetsialt Tatjana:

Toetuse saaja on sõlminud tööpraktika lepingu, kus on tellinud töövõtja käest tööpraktika läbiviimise toetuse raha eest. Töövõtja on käibemaksukohustuslane. Kas töövõtja peab esitama arve toetuse saajale käibemaksuga või ilma?

Vastab Maksu- ja Tolliameti otseste ja kaudsete maksude talituse peaspetsialist Ain Ulmre:

Alates käesolevast aastast hakkab Riigikohus oma kodulehel kolm korda aastas avaldama ülevaateid Riigikohtu aktuaalsest praktikast. Ülevaated koostatakse tsiviil-, kriminaal-, haldus- ja põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi praktika kohta.

Euroopa Komisjon esitas eile ettepaneku võtta vastu suunised, mille rakendamine aitaks praktikantidel omandada kvaliteetset töökogemust turvalistes ja õiglastes tingimustes ning suurendaks nende võimalusi leida hea töökoht.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes